Přestěhovali jste se do Česka kvůli válce?

Ocitnout se v cizí zemi daleko od domova může být velmi obtížné. Poskytneme vám informace o vašich právech a povinnostech a dáme vám vědět, kde a jak se orientovat ve všech nezbytných povinnostech, abyste neměli pocit, že jste sami. Také se dozvíte, co musíte udělat jako první.

 

Legální pobyt v ČR

Vízum není potřeba

Pokud jste občanem Ukrajiny, nepotřebujete ke krátkodobému pobytu v ČR vízum, do ČR můžete vstoupit pouze s biometrickým pasem. V ČR pak můžete pobývat 90 dní bez žádosti o vízum či jiné povolení k pobytu. V tomto případě však nedostanete žádnou finanční pomoc, ani nemůžete v ČR legálně pracovat.

 

Důležité : I když zde pobýváte bez víza, musíte se do 3 dnů od vstupu na území přihlásit (ohlásit pobyt) na Policii ČR – na oddělení pobytu cizinců oddělení cizinecké policie . Všichni cizinci jsou povinni se zaregistrovat na cizinecké policii. Pokud jste ubytováni v hotelu nebo hostelu, registraci zajistí ubytovatel.

 

Dočasná ochrana

Pokud jste pobývali na Ukrajině před 24. únorem 2022 a poté Ukrajinu opustili, můžete požádat o tzv. dočasnou ochranu nejen v ČR (ale i v dalších zemích EU kromě Dánska). Dočasná ochrana je povolení k pobytu, které vám a vaší rodině umožňuje přechodně žít na území České republiky a dává vám řadu práv.

 

Co udělat nejprve po příjezdu?

První věcí, kterou je třeba po příjezdu do ČR udělat, je kontaktovatRegionální asistenční centra pro Ukrajinu (KACPU) , která byla zřízena speciálně za účelem registrace ukrajinských občanů, kteří přišli do ČR kvůli ruské agresi. Na KACPU budete moci vyřídit nejen povinnou registraci na cizinecké policii (prohlášení o pobytu), ale i dočasnou ochranu, ale i pomoc s dalšími záležitostmi důležitými pro život v ČR (např. bydlení v některých regiony).

 

Dávky

Jakmile požádáte o dočasnou ochranu, můžete požádat o humanitární dávku, abyste měli finanční prostředky na zajištění svých základních potřeb. Dočasná ochrana zároveň znamená, že jste pojištěni z veřejného zdravotního pojištění, které po dobu prvních 150 dnů hradí stát. Máte také přístup na trh práce, takže můžete hledat práci bez omezení a nemusíte si vyřizovat pracovní povolení.

 

Důležité : Nezapomeňte hlásit změny!

 

Jste povinni do tří pracovních dnů nahlásit nejen změnu adresy (více než 15 dnů), ale i změnu osobních údajů nebo pasu. Změny můžete nahlásit osobně nebo poštou, ale nemůžete to udělat e-mailem. Vyplňte formulář a převezměte nebo zašlete poštou na odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra (na spádový úřad dle vašeho bydliště). Mimo Prahu můžete změny hlásit i na KACPU.

Pozornost! Formulář má dvě stránky. Na druhé straně formuláře je potvrzení o ubytování, které vyplní a podepíše majitel objektu.

 

Důležité : Pokud máte platné povolení k pobytu v ČR (dlouhodobé vízum, povolení k dlouhodobému pobytu, zaměstnanecká karta nebo modrá karta), nemáte nárok na dočasnou ochranu. Ujistěte se proto, že si povolení k pobytu prodloužíte včas, abyste měli jistotu, že budete moci pokračovat v pobytu v České republice bez ohledu na situaci na Ukrajině. Pokud ztratíte povolení k pobytu (nebo si ho například včas neprodloužíte), nebudete nuceni se kvůli válce vrátit na Ukrajinu, ale bude vám vydáno „vízum o strpění“. Toto vízum vám sice umožní zůstat v České republice až do konce konfliktu, ale vaše práva v České republice budou značně omezená. Na základě tohoto víza například nebudete moci pracovat v ČR.

 

Potřebujete pomoc nebo radu ve vaší záležitosti? Pro bezplatné poradenství se obraťte na síť Integračních center a NNO po celé ČR.


Zdroje informací:

Ministerstvo vnitra ČR

webové stránky FRS