Temporary_protection_.png

 

Dočasná ochrana je forma mimořádného povolení k pobytu na území v ČR, která byla původně stanovena na jeden rok. V současné době (vzhledem k přetrvávajícímu konfliktu) je možné ji prodloužit opět o rok, t.j. do 31.3.2024. Tento druh povolení k pobytu se vydává formou vízového štítku do pasu. Zde se dozvíte, kdo má oprávnění o něj požádat, jak a kde žádat a jak si prodloužit dočasnou ochranu. 


Pozor! Dočasná ochrana je specifický druh pobytového oprávnění, jehož účelem je pomoci vám dočasně po dobu válečného konfliktu. Proto přechod na jiné pobytové oprávnění kromě povolení k pobytu za účelem sloučení rodiny není možný.

 

Kdo může požádat o dočasnou ochranu?

Občané Ukrajiny (a jejich rodinní příslušníci), kteří před 24. února 2022 pobývali na Ukrajině a poté zemi opustili (vztahuje se i na osoby bez státní příslušnosti a azylanty)


Občané Ukrajiny, kteří 24. února oprávněně pobývali v ČR po předložení biometrického pasu (na základě bezvízového styku) nebo na základě krátkodobého víza (do 90 dní)


Cizinci s trvalým pobytem na Ukrajině, kteří nemohou vycestovat do země původu z důvodu hrozby skutečného nebezpečí

 

Pro bližší informace o tom, kdo může v ČR požádat o dočasnou ochranu, sledujte webové stránky FRS.

 

Jak požádat o dočasnou ochranu?

Dočasnou ochranu uděluje Ministerstvo vnitra (OAMP – Odbor azylové a migrační politiky) nebo Cizinecká policie ČR. Jejích představitelé působí ve všech KACPU (Krajských asistenčních centrech pomoci Ukrajině), kde je možné vše vyřídit na jednom místě.


V některých regionech je velké množství žadatelů o dočasnou ochranu, proto OAMP nebo Cizinecká policie mohou stanovit, kde musíte žádost podat. Žádost musíte podat osobně! 


Pozor! Nemůžete již znovu žádat o dočasnou ochranu v ČR, pokud jste již požádali o dočasnou ochranu v jiném členském státě EU!

 

Jaké dokumenty musím předložit?

  • tiskopis, který můžete vyplnit online
  • cestovní doklad (pas)
  • doporučujeme vzít si s sebou fotografii hlavy a části ramen (45 × 35 mm)
  • potvrzení potvrzení o zajištění ubytování (nemusíte mít ověřený podpis vlastníka nemovitosti).

Jak prodloužit dočasnou ochranu?

Dočasnou ochranu je třeba prodloužit! Pokud již máte dočasnou ochranu v České republice, budete si je moci prodloužit do 31.3.2024 formou online registrace  nejpozději do 31.3.2023. Poté budete muset osobně navštívit pracoviště Ministerstva vnitra ČR, kde vám do cestovního dokladu vylepí vízový štítek. Vízové štítky se budou vydávat do 30.9.2023.


Při registraci zadáte svou emailovou adresu, na kterou obdržíte potvrzení o registraci a také vám sdělí kdy a kam se máte dostavit pro vyznačení vízového štítku Musíte také uvést adresu bydliště a pokud máte děti, které musí chodit do školy, musíte uvést také jméno a adresu školy, kde je dítě přihlášené.


Pokud se nezaregistrujete k prodloužení do 31.3.2023, vaše dočasná ochrana propadne! Stejně tak dočasná ochrana propadne, pokud se nedostavíte pro vystavení štítku ve stanoveném termínu.  

 

Více informací o prodloužení dočasné ochrany naleznete na oficiálním informačním webovém portálu FRS.

 

V jakých případech dočasná ochrana zaniká?

Dočasná ochrana v ČR vám zanikne, pokud

  • podáte žádost o dočasnou ochranu nebo je vám udělena v jiném členském státě EU;
  • podáte žádost o mezinárodní ochranu v jiném členském státě EU;
  • je vám uděleno dlouhodobé vízum k pobytu (nad 90 dní) nebo povolení k pobytu, nebo mezinárodní ochrana na území České republiky nebo v jiném státě.

 

Zdroje informací:
Ministerstvo vnitra ČR

webové stránky FRS