Sufferance_Visa.png

 

Nemáte-li nárok na dočasnou ochranu, nemusíte se bát – existují i další možnosti legálního pobytu v České republice. Můžete požádat o vízum za účelem strpění, které umožňuje vám čekat na území ČR, než skončí ozbrojený konflikt, ale nezaručuje žádná další práva či privilegia pro život.

 

Vízum strpění je dočasný imigrační status, který se uděluje osobám bez faktického nároku na vstup, kterým je vstup povolen za zvláštních okolností. Toto vízum se obvykle uděluje osobám, kteří nemají legální pobyt na území, ale nemohou se vrátit do země původu z velmi závažných důvodů (např. humanitárních nebo zdravotních). Neuděluje žádná jiná práva kromě možnosti zůstávat v zemi dočasně. Doba trvání víza strpění je omezená a v závislosti na okolnostech se může se pohybovat od několika dnů do několika měsíců.

 

Omezená práva

Vízum strpení neumožňuje pracovat bez speciálního pracovního povolení. Na rozdíl od držitelů dočasné ochrany, s tímto vízem nemáte nárok ani na veřejné zdravotní pojištění. Tento typ víza neumožňuje žádat o sociální dávky a neposkytuje nárok na žádnou podporu od státu. Nově však s tímto vízem můžete cestovat: nyní umožňuje opětovný vstup na území ČR a opravňuje vás cestovat mimo Schengenský prostor a opakovaně překračovat jeho hranice. 


Pozor! Pokud máte vízum za účelem strpění a chcete v ČR pracovat, musíte si požádat o vydání pracovního povolení na Úřadě práce.

 

Jak požádat o vízum strpění?

Pokud nesplňujete podmínky dočasné ochrany a nemůžete se vrátit na Ukrajinu, máte možnost požádat o vízum za účelem strpění, které vám umožní pobývat v ČR nad 90 dnů. Žádost se podává osobně na jednom z pracovišť OAMP Ministerstvo vnitra (seznam pracovišť dle krajů zde) a musí obsahovat následující náležitosti:

 

  • tiskopis žádosti (na pracovišti OAMP vám ho dají zdarma, viz adresa zde) – vyplňuje se hůlkovým písmem, latinkou a v češtině;
  • cestovní pas;
  • pasovou fotografii;
  • kolky v hodnotě 300 Kč (koupíte je na poště; jedná se o administrativní poplatek, který nelze uhradit úředníkovi přímo hotově ani kartou)
  • čestné prohlášení (podepsané za přítomnosti notáře) o tom, že se nemůžete vrátit na Ukrajinu (kvůli válce).

Ministerstvo vnitra uděluje toto vízum osobám, které se nemohou vrátit do země svého původu kvůli okolnostem na nich nezávisících. 


Žádost o toto vízum se nevyřizuje na místě – lhůta pro posouzení žádostí je 30 dnů. Bude-li vám vízum uděleno, dostanete dopis poštou. Pokud nepředložíte některou z výše uvedených náležitostí žádostí nebo neuhradíte administrativní poplatek, bude žádost posouzena jako neplatná a vrácena vám.

 

Prodloužení víza za účelem strpění

1. ledna 2023 došlo k automatickému prodloužení dlouhodobého víza za účelem strpění do 31. března 2024, a to pouze u těch víz, která byla vydána po 24. února 2022 v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině. Pokud je to váš případ, nevyžaduje se po vás už nic dalšího, takže nic dělat nemusíte. Informace o prodloužení vašeho víza se propíše do systému všech úřadů (zdravotní pojišťovna, úřad práce, správa sociálního zabezpečení apod.).

Potřebujete-li vystavit do pasu nový štítek (nejedná se o povinnost, je to na vás), musíte se objednat na Odbor azylové a migrační politiky (OAMP) – přes telefon nebo skrze online rezervační systém FRS.

V žádném případě se neobjednávejte přes systém prodloužení dočasné ochrany, ten není pro vás!

 

Zdroje informací:
Ministerstvo vnitra ČR

webové stránky FRS