Employment.png

 

Zde si představíme, na co si dát pozor, pokud chcete pracovat nebo už pracujete v České republice. Vysvětlíme si, jak vám může Úřad práce pomoci při hledání zaměstnání a kdy vám náleží podpora v nezaměstnanosti. Najděte zde tipy, kde hledat práci.

 

Můžu pracovat bez dalšího nebo si musím vyřídit povolení?

Některé skupiny cizinců mohou v ČR pracovat bez dalšího povolení – tomu říkáme, že mají volný přístup na trh práce. Někteří si však musí vyřídit speciální povolení, aby mohli pracovat.

Důležité : Pokud vám byla udělena dočasná ochrana, můžete v České republice pracovat, aniž byste museli žádat o další oprávnění k práci. Na základě dočasný ochrany si můžete v České republice najít zaměstnání sami u každého zaměstnavatele, který hledá nové zaměstnance. Není nutné žádat o žádné oprávnění k zaměstnání, pouze zaměstnavatel nahlásí váš nástup příslušné krajské pobočce úřadu práce .

Držitelé dočasné ochrany nemohou žádat o zaměstnaneckou kartu (povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání).

 

Pokud máte vízum strpění, musíte se obrátit na pobočku úřadu práce a požádat si o pracovní povolení.

Žadatelé o azyl nemohou na území České republiky pracovat prvních 6 měsíců, poté mohou pracovat bez povolení - mají volný vstup na trh práce obdobně jako držitelé dočasné ochrany.

 

Kdo mi může pomoci s hledáním práce?

 

S hledáním práce, sepsáním profesního životopisu a motivačního dopisu i s kontrolou pracovní smlouvy vám mohou pomoci v rámci bezplatného poradenství  pracovníci nevládních neziskových organizací a integračních center.Proto se nemusíte spoléhat na žádné placené zprostředkovatele!

 

Pokud máte dočasnou ochranu , máte nárok na pomoc při hledání zaměstnání i finanční podporu z Úřadu práce. 

 

Úřad práce ČR vám pomůže:

  • hledat zaměstnání,
  • s kurzy českého jazyka
  • s rekvalifikací na profesi, která je žádaná u zaměstnavatelů.


Žádost můžete podat na pobočce Úřadu práce ČR podle toho, kde v ČR bydlíte:

1. o zavedení do evidence zájemců o zaměstnání (pokud chcete pomoci s hledáním nového zaměstnání, nebo se bojíte, že o současné přijdete - bez nároku na finanční pomoc) nebo

2. o zavedení do evidence uchazečů o zaměstnání

 

Zaevidovat se jako uchazeči o zaměstnání můžete, pokud nemáte práci (nebo pracujete velmi omezeně - váš měsíční výdělek nepřesáhne polovinu minimální mzdy a chcete, aby vám úřad práce pomohl s hledáním vhodného zaměstnání. Zároveň si můžete požádat o peněžitou pomoc-podporu v nezaměstnanosti . Podmínkou však je, že jste poslední 2 roky před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání pracovali (nebo podnikali) alespoň 12 měsíců v ČR nebo v zemi, se kterou má Česká republika bilaterální smlouvu (jako např. s Ukrajinou). 

 

Je třeba si uvědomit, že za práci se může považovat i osobní péče o dítě děti, příprava osoby se zdravotním postižením k práci, pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně a další. O podrobnostech se informujte na Úřadu práce nebo v rámci bezplatného poradenství.

 

Formuláře pro přihlášky naleznete na následujících odkazech:

 

Žádost o zprostředkování zaměstnání (evidence uchazeče o zaměstnání)

Žádost o podporu v nezaměstnanosti (žádost nelze podat samostatně, ale jen v kombinaci s žádostí o zprostředkování zaměstnání)

 

Tip:Chystáte se vyplnit formulář a podat žádost? Šetřete svůj čas a "úřadujte" elektronicky z domova. 

 

Kde hledat práci?

Přinášíme přehled webů, kde se nejčastěji v ČR hledá práce:

www.jobs.cz

www.prace.cz

http:www.profesia.cz

https://www.annonce.cz/prace-obchod-a-sluzby.html

http://www.expats.cz/jobs/?Nav

https://www.jobdnes.cz/

https://www.fajn-brigady.cz/

Workania.eu

https://www.uradprace.cz/web/uk/posuk-vakantnih-misc-1 Pracovní smlouva nebo dohoda?

 

V České republice se dá pracovat na pracovní smlouvu nebo na tzv. dohody (dohodu o pracovní činnosti a dohodu o provedení práce), které je pro zaměstnávání také možné použít. 

 

Důležité :  Pro legální zaměstnání je nezbytná písemná pracovní smlouva nebo výše uvedená dohoda, kterou musíte společně se zaměstnavatelem podepsat před nástupem do práce!

 

Tip: Více informací si přečtěte v článcích věnovaných pracovním smlouvám a dohodám konaným mimo pracovní poměr (DPČ a DPP) a právům zaměstnanců.