Employment_contract__agreements.png

 

Zde Vám představíme, jak může vypadat pracovní smlouva a tzv. dohody, na které můžete i pracovat (dohoda o pracovní činnosti a dohoda o provedení práce). Popíšeme si také základní práva a povinnosti zaměstnanců – podstatné je, abyste věděli, na co máte jako zaměstnanec nárok.

 

Pro řádné zaměstnání je nezbytná písemná pracovní smlouva nebo dohoda, kterou musíte Vy a váš zaměstnavatel podepsat před nástupem do zaměstnání!

 

Minimální standard pro pracovní smlouvu

Pracovní smlouva musí mít vždy písemnou formu.

Ten podepíšete u svého budoucího zaměstnavatele a obdržíte jeden podepsaný originál.

Než začnete být považováni za legálně zaměstnané, musíte ho mít v ruce.

Aby byla smlouva platná podle zákona, musí obsahovat pouze druh práce, datum nástupu do práce a místo výkonu práce. K nástupu do práce však potřebujete znát i další informace, například zda máte stanovenou zkušební dobu, na jak dlouho máte smlouvu (dohodu) uzavřenou, kolik si vyděláte, informace o dovolené, nemocenské nebo výpovědní lhůtě atd.

 

Mnohé z těchto informací obsahuje přímo zákon – zákoník práce. Ta podrobně upravuje pracovní poměr – vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Pracovní poměr začíná uzavřením pracovní smlouvy a začíná prvním dnem v práci. Zákoník práce uvádí následující základní informace.

 

Pracovní poměr na dobu určitou nebo neurčitou

Většina zaměstnavatelů nejprve uvede v pracovní smlouvě datum, do kdy je smlouva uzavřena. V tomto případě máte do tohoto data pracovní poměr na dobu určitou. Zaměstnavatel pak může smlouvu znovu prodloužit. Zákoník práce stanoví, že vám může maximálně dvakrát prodloužit smlouvu na dobu určitou a můžete u něj pracovat celkem tři roky bez přerušení. Pokud budete u zaměstnavatele pokračovat v práci bez přerušení, máte automaticky smlouvu na dobu neurčitou. To však neplatí pro důchodce, sezónní práce a agenturní práce.

 

Zkušební doba

Vy i váš zaměstnavatel máte právo na zkušební dobu, která nesmí přesáhnout 3 měsíce (nebo 6 měsíců u manažerů). Pokud souhlasíte se zkušební dobou, musí to být uvedeno ve vaší pracovní smlouvě. Ve zkušební době můžete dát výpověď bez vysvětlení, stejně jako vám může dát výpověď zaměstnavatel.

 

Výpověď ve zkušební době musí být doručena písemně.

 

Práce na plný nebo částečný úvazek

Můžete pracovat na plný nebo částečný úvazek. Za plný úvazek se považuje 40 hodin týdně, dvousměnný 38,75 hodiny týdně a třísměnný nepřetržitý 37,5 hodiny týdně. Pokud si sjednáte zkrácený úvazek, měl by být počet hodin, které odpracujete, uveden ve vaší pracovní smlouvě.

 

Dovolená

 

Pokud pracujete na plný úvazek, máte ze zákona nárok na minimálně 160 hodin (20 dnů) placené dovolené za kalendářní rok. Váš zaměstnavatel vám také může poskytnout více dovolené nebo jiných výhod, jako jsou dny nemoci (dny na zotavení, aniž byste museli jít k lékaři). Po odpracování prvního měsíce máte nárok na dovolenou. Na polovinu vašeho nároku na dovolenou (80 hodin) může váš zaměstnavatel určit datum, kdy si musíte dovolenou vzít. Pokud pracujete na částečný úvazek, dovolená se úměrně krátí.Práce přesčas

 

Přesčas je práce navíc nad stanovenou týdenní dobu, kterou vám zaměstnavatel může výjimečně nařídit nebo dodatečně schválit. Váš zaměstnavatel jej může nařídit pouze v případě vážných provozních důvodů nebo pokud se na tom se zaměstnavatelem dohodnete. Přesčasy nesmí přesáhnout 8 hodin týdně a celkem 150 hodin za kalendářní rok. Těhotné zaměstnankyně a nezletilí (15 až 18 let) nemohou pracovat přesčas a osoby pečující o dítě do 1 roku musí s přesčasy souhlasit.Nemocenská a péče o člena rodiny

 

Pokud jste nemocní a nemůžete se tedy dostavit do práce, navštivte svého praktického lékaře a budete mít nárok na nemocenskou (částečná náhrada mzdy v době nemoci).

Máte také právo zůstat doma s dítětem do 10 let, pokud je nemocné a požádat o nemocenskou (částečná náhrada mzdy).

Tip: Další informace najdete v tématu Nemocenská a ošetřování člena rodiny.

 

Výpověď a výpovědní lhůta

 

Výpověď musí být vždy dána písemnou formou a předána druhé straně. Výpovědní lhůta je dvouměsíční a začíná běžet prvním dnem následujícího měsíce poté, co dáte (nebo jste dostali) výpověď.

 

Důležité : Váš zaměstnavatel vás nemůže vyhodit jen tak. Zákon uvádí pouze několik důvodů, proč vám mohou dát výpověď – například pokud jste neplnili své povinnosti nebo porušili své povinnosti, stali se nadbytečnými z důvodu organizační změny nebo pokud jste ztratili pracovní způsobilost. Na druhou stranu vy jako zaměstnanec můžete skončit z jakéhokoli důvodu.

 

Dohoda o ukončení pracovního poměru

 

Zaměstnavatelé vědí, že pokud děláte svou práci dobře, mají relativně málo legitimních důvodů vás propustit. Proto se mohou snažit a spoléhat na vaši neznalost. Mohou po vás vyžadovat, abyste podepsali dohodu o ukončení pracovního poměru, ve které sami souhlasíte s ukončením pracovního poměru.  Pokud v práci nechcete skončit, dohodu nepodepisujte!

 

Důležité : Nikdy neodcházejte z práce, aniž byste řádně ukončili pracovní poměr (např. výpovědí či dohodou).