Giving_birth.png

 

Čekáte miminko? Zjistěte, co všechno musíte zajistit kolem porodu v České republice. V první řadě bude potřeba zajistit zákonný pobyt dítěte, ještě před porodem vyhledat pro dětského lékaře a zajistit zdravotní pojištění dítěte nahlášením porodu zdravotní pojišťovně do 8 dnů. 

 

Legální pobytový status

Nejčastějším případem je, že matka nebo otec žádají pro své dítě o stejné povolení k pobytu, na základě kterého sami pobývají na území ČR.

 

V bodech lze postup popsat takto:

 

Kdo: zákonný zástupce dítěte (matka, otec)

Kdy: do 60 dnů od narození dítěte

Kde: příslušné pracoviště Odboru azylové a migrační politiky (OAMP) Ministerstva vnitra (seznam pracovišť zde)

Co: požádat o dočasnou ochranu (nebo dlouhodobý pobyt/trvalý pobyt, vízum strpění)

  • Pokud mají rodiče dvě odlišná povolení k pobytu, pro dítě mohou požádat o jakékoli z nich. V případě, že jeden z rodičů je cizinec s trvalým pobytem, zatímco druhý je držitelem povolení k dlouhodobému pobytu, pro dítě se žádá se o výhodnější možnost, což je trvalý pobyt.
  • Je-li jeden z rodičů dítěte občanem České republiky, nabývá dítě české státní občanství a práva s ním spojená, i když současně nabývá státní občanství jiného státu. Podrobnosti najdete na stránkách Ministerstva vnitra.

 

Rodný list

K žádosti budete muset doložit rodný list dítěte a doklad o cestovním zdravotním pojištění (doklad o pojištění dokládat nemusíte, pokud žádáte o dočasnou ochranu nebo trvalý pobyt pro své dítě).

Rodný list (tedy doklad o narození dítěte) vydá místně příslušný matriční úřad na základě evidence porodnice. Určitě si ho vyzvedněte na příslušném matričním úřadě.

 

Důležité: O rodný list musíte požádat 3 dny po narození dítěte a žádost obvykle podává porodnice. Matriční úřad vyhotoví rodný list do 30 dnů od podání žádosti a k vyzvednutí budete potřebovat doklad totožnosti (pas nebo povolení k pobytu).

 

Zdravotní pojištění pro miminko

Rodiče jsou povinni svým dětem vyhledat lékaře. Tomu se říká dětský lékař/pediatr. Jméno dětského lékaře budete muset nahlásit v porodnici a musíte si ho najít ještě před narozením miminka. Více o zdravotní péči se dozvíte v článku Péče o zdraví.

 

Do 8 dnů od porodu musíte také zdravotní pojišťovně nahlásit narození miminka. Hlášení se podává pojišťovně matky. Nahlášením dítě získává veřejné zdravotní pojištění (to neplatí, pokud mu povolení k pobytu neumožňuje účast na veřejném zdravotním pojištění - např. vízum strpění).

 

Potřebujete pomoc nebo radu ohledně porodu? Obraťte se na bezplatné poradenství, které poskytuje síť Integračních center a NNO po celé ČR.