for_persons_under_the_age_of_18.png

 

Je vám méně než 18 let a potřebujete si prodloužit dočasnou ochranu v České republice? Potřebujete pomoc s tím, kde začít, protože jste zjistili, že žádost musí podat oprávněný zástupce? Přečtěte si jednoduchý návod, jak na to.

 

Kdo musí prodloužit dočasnou ochranu?

Pokud jste získali dočasnou ochranu do konce roku 2022 a chcete nadále zůstat v ČR, musíte si do konce března 2023 zažádat o její prodloužení. Žádost podáte elektronicky na webu.

 

Zvládnu to sám?

Pokud jste mladší osmnácti let, formálně za vás jedná váš zástupce, který musí mít doklady potvrzující oprávnění k vašemu zastupování. Jako oprávnění zástupci vystupují obvykle rodiče, prarodiče, zletilý sourozenec nebo jiná relevantní osoba, která prokáže svou vazbu k nezletilému (vám).  Příklady dokladů, kterými je možné prokázat konkrétní vazbu včetně vzorů dokumentů je možné nalézt na webuFRS .

Prvním krokem k prodloužení dočasné ochrany, který můžete udělat sami, je online registrace poté obdržíte termín osobní návštěvy OAMP na němž vám bude po splnění ostatních podmínek vlepen do pasu vízový štítek. Tím bude vaše dočasná ochrana prodloužena do konce března 2024.

Při online registraci se uvádí: osobní údaje, místo vašeho hlášeného pobytu v České republice, adresu a název školy, či školky, kde je jste přihlášeni k plnění povinné docházky (pokud máte povinnost ji plnit); a vybíráte kdo a z jakého důvodu jedná za osobu mladší 18 let (vás).

 

Pokud se nestihnete registrovat (resp. vás nezaregistruje váš zástupce) online k prodloužení dočasné ochrany do 31. 3. 2023, vaše dočasná ochrana k tomuto datu zanikne. V takovém případě bude nutné, abyste si o ni požádali znovu.

 

6 kroků pro prodloužení dočasné ochrany:

1. Zaregistrujte se na webové strance

Podrobný obrázkový návod k registraci připravilo Ministerstvo vnitra zde .

2. Obdržíte email s dalším postupem (pokud vám nedorazil, zkontrolujte spam)

3. Vyplňte formulář. V sekci, ke se vás ptají na vztah k zastupované osobě vyberte možnost, která se na vás vztahuje. Pokud jste zde bez doprovodu, vyberte “zastupován OSPOD”

Pokud nenavštěvujete v ČR školu (např. se vzděláváte online), vyberte možnost “dítě nechodí do školy v České republice” 

4. Tím, že jste se zaregistrovali a rezervovali si termín převzetí vízového štítku se vám dočasná ochrana prodlužuje do30.9.2023.

Důležité : Pokud jste zaregistrovaní, bude vaše jméno uvedeno na vygenerovaném PDF a máte přiděleno číslo jednací. Pokud byste tam vaše jméno nenašli, lze vás do 31.3. doregistrovat. Systém je nastaven tak, že se vaše jméno připíše ke zvolenému termínu pro vylepení štítku. Pokud byste své jméno neviděli v profilu ani po registraci, oznamte to na infolinku MV .

5. 5) V termínu, který jste si rezervovali v online registraci se a dostavíte na pracoviště OAMP MVČR s sebou si přinesete:

A.  platný cestovní doklad (pokud ho máte), případně jiný doklad, jímž prokážete svou totožnost

b. doklad o ubytování (pokud jste požádali o dočasnou ochranu před 27. 6. 2022 a stále bydlíte na stejné adrese uvedené v původní žádosti o dočasnou ochranu),

  •  Takovým dokladem může být například nájemní smlouva nebo písemné potvrzení vlastníka (pokud vám ubytování poskytuje fyzická osoba, použijte formulář pro fyzické osoby , pokud vám ubytování poskytuje právnická osoba, použijte právnické osoby .
  •  Doklad o ubytování nemusíte předkládat, pokud jste ubytováni v rámci státního systému nouzového ubytování, nebo jste požádali o dočasnou ochranu až po 27. červnu 2022 a adresa vašeho aktuálního pobytu se shoduje s adresou nahlášenou Ministerstvu vnitra.

C. dokumenty dokazující, vazbu k zastupování OSPOD.

Příklady dokumentů naleznete na webu FRS .

6. Pokud je vše v pořádku, bude vám na pracovišti OAMP vylepen vízový štítek, kterým se vaše dočasná ochrana prodlouží do 31.3.2024.

Pokud byste nebyli přítomni osobně na pracovišti OAMP a prodloužení by řešil pouze váš zástupce, měl by u sebe mít vaši aktuální fotografii pasového formátu a váš pas (pro vlepení štítku).

Tip : V mobilní kanceláři v Praze si můžete vyřídit nebo prodloužit ukrajinské či mezinárodní pasy. Kancelář je otevřená od pondělí do soboty (9 - 18 hodin).

Je nutná online registrace.

Co dělat, když s vámi v ČR není žádný oprávněný zástupce?

Pokud se na území ČR nacházíte bez zákonného zástupce nebo jiné oprávněné osoby, dle českých zákonů vás zastupuje orgán sociálně-právní ochrany dětí ( OSPOD ).

Co nejdříve kontaktujte úřad sociálně-právní ochrany dětí ( OSPOD ) příslušný vašemu bydlišti.

Neziskové organizace a integrační centra vám mohou pomoci najít adresu tohoto úřadu nebo odboru městského (městského) úřadu, nebo se na to můžete zeptat týmu Refugee Info Czechia na kterémkoli z našich kanálů.

Na pracovišti OSPOD vám vystaví doklad, který potřebujete předložit při osobní návštěvě OAMP, kde vám - pokud budou všechny doklady v pořádku - vlepí vízový štítek.