V tomto článku si představíme tzv. dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, což jsou další možné formy smluv, se kterými můžete v rámci ČR pracovat:

 

DPČ – Dohoda o pracovní činnosti

DPP – Dohoda o provedení práce

 

Tyto dohody mají obdobné náležitosti jako pracovní poměr na základě pracovní smlouvy, mají však i určité odlišnosti. Upravují vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, nejedná se však o pracovní poměr a můžete jej ukončit bez uvedení důvodu. Na tyto dohody můžete pracovat v menším rozsahu než v případě pracovní smlouvy.

 

Dohoda o pracovní činnosti se uzavírá na pravidelnou činnost, Dohoda o provedení práce je vhodná spíše pro jednorázové činnosti (např. příležitostná výpomoc nebo brigády).

 

Dohoda o pracovní činnosti (často zkráceně „DPČ“)

 

Dohoda o pracovní činnosti je svým rozsahem omezena. Práce, kterou vykonáváte, nesmí u jednoho zaměstnavatele přesáhnout v průměru 20 hodin týdně.

Musí být rovněž uzavřena písemně a musí obsahovat alespoň informace o:

 

- Druhu práce

- Době trvání smlouvy (na dobu určitou nebo neurčitou)

- Hodinové mzdě za vykonanou práci

 

Zaměstnavatel vám strhne 15% daň z vašeho výdělku. Pokud si vyděláte maximálně 3 999 Kč měsíčně, zaměstnavatel za vás nestrhává zdravotní ani sociální odvody. Tyto příspěvky se strhávají pouze v případě, že vaše odměna přesáhne 4 000 Kč. Ve všech případech vás však zaměstnavatel musí nahlásit České správě sociálního zabezpečení.

 

Ze zákona nemáte nárok na dovolenou, ale můžete se na ní se zaměstnavatelem dohodnout a zahrnout ji do písemné dohody. Stejně tak nemáte nárok na příplatky za práci přesčas, noční práci nebo práci ve svátek, přestávky v práci nebo odstupné.

 

Dohodu lze ukončit z jakéhokoli důvodu, a to ze strany zaměstnavatele i zaměstnance. Pokud chcete ukončit Dohodu o pracovní činnosti, musíte podat písemnou výpověď. Výpovědní lhůta je 15 dnů a začíná běžet ode dne doručení výpovědi druhé straně.

 

Dohoda o provedení práce (zkráceně DPP)

 

Dohoda o provedení práce je určena pro práci v rozsahu nejvýše 300 hodin v kalendářním roce pro jednoho zaměstnavatele.

 

Musí být uzavřena písemně a musí obsahovat:

- Druh práce

- Dobu trvání smlouvy (na dobu určitou nebo neurčitou)

- Hodinovou mzdu za vykonanou práci

 

Zaměstnavatel vám strhne 15% daň z vašeho výdělku. Pokud je vaše odměna nižší než 10 000 Kč měsíčně, zaměstnavatel za vás nesráží zdravotní ani sociální pojištění. Tyto příspěvky se strhávají pouze v případě, že vaše odměna přesáhne 10 000 Kč měsíčně. Ve všech případech vás však zaměstnavatel musí nahlásit České správě sociálního zabezpečení.

 

Nemáte nárok na dovolenou, příplatky za práci přesčas, noční práce nebo práce o svátcích, přestávky v práci ani odstupné.

 

Dohoda o provedení práce automaticky končí splněním sjednaného úkolu, odpracováním počtu hodin uvedeného v dohodě nebo odpracováním 300 hodin u jednoho zaměstnavatele v kalendářním roce. Dohodu lze ukončit z jakéhokoli důvodu, a to ze strany zaměstnavatele i zaměstnance.

 

Pokud chcete Dohodu o provedení práce ukončit, musíte podat písemnou výpověď. Výpovědní lhůta je 15 dnů a začíná běžet ode dne doručení výpovědi druhé straně.

 

Pokud máte další dotazy ohledně zaměstnání, můžete se obrátit na:

- bezplatnou Refugee Info linku pro uprchlíky +420 480 021 004, kde můžete získat informace v ukrajinském jazyce,

- bezplatnou informační linku úřadu práce: 950 180 100, kde získáte informace v ukrajinském jazyce,

-pište na ua@uradprace.cz.