V tomto článku se dozvíte, kde se můžete naučit česky. Zaměříme se na instituce, organizace a školy, kde se můžete učit jak prezenčně, tak dálkově. Poskytneme také užitečné kontakty. Kurzy jsou obvykle rozděleny podle úrovně znalosti českého jazyka a také podle věku (pro děti i dospělé). Poradíme vám, kde se můžete naučit českou odbornou terminologii nebo se připravit na studium na vysoké škole v českém jazyce.

 

Naučit se alespoň základy češtiny se velmi doporučuje, protože jen na málo místech (např. na vybraných úřadech práce nebo na ministerstvu vnitra) můžete narazit na pracovníky, kteří vám s vašimi záležitostmi pomohou a budou tlumočit pro vás. Naučit se česky vám pomůže vyhnout se nedorozuměním na úřadech, při hledání kvalifikovaného zaměstnání nebo při vyřizování běžných záležitostí.

 

Kde se učit česky?

  • Centra podpory integrace pro cizince a řada nevládních organizací pořádají kurzy českého jazyka pro cizince. Většina těchto kurzů je buď zdarma, nebo za sníženou cenu. Někteří mohou požadovat vratnou zálohu, která vám bude po absolvování kurzu v plné výši vrácena. Tento požadavek existuje například v Integračním centru Praha.

  • Centrum pro integraci cizinců (CIC) nabízí také široký výběr prezenčních kurzů (v Praze, Kolíně, Mladé Boleslavi a Liberci).

  • Můžete také navštěvovat kurzy češtiny v různých jazykových školách, ale ty jsou za komerční cenu. Kontakty naleznete v Databázi akcí dalšího odborného vzdělávání . Pokud si vyberete akreditovaný kurz a jste v evidenci úřadu práce, doporučujeme ověřit si, zda byste mohli kurz absolvovat v rámci rekvalifikace.

  • Úřady práce také nabízejí kurzy češtiny pro nově příchozí z Ukrajiny (nejen pro držitele statusu dočasné ochrany). Informujte se na příslušném úřadu práce ve vašem regionu. Můžete také požádat o radu nevládní organizace a integrační centra.

 

Informace o kurzech češtiny v Praze naleznete na webu "Metropole všech".

 

Online kurzy a studijní materiály

Centrum pro integraci cizinců nabízí také online kurzy rozdělené podle témat. V sekci e-learning najdete češtinu do práce, češtinu do školy a dokonce i videokurz pro naprosté začátečníky.

Online kurzy naleznete také na webu.

 

Pro výuku češtiny a získání základních komunikačních dovedností můžete využít také následující materiály a aplikace:

 

- Movapp, kde najdete sbírku základních komunikačních frází v češtině a ukrajinštině, nástroje pro procvičování obou jazyků a průvodce učebními materiály.

- Čeština2 - online nástroj pro vícejazyčné děti, které se učí česky, jejich rodiče a pedagogy

- Levou zadní - čeština jako druhý jazyk

- Kurzy češtiny pro cizince 

- Studijní materiály pro výuku češtiny pro děti z Ukrajiny

 

Český jazyk pro studium na vysoké škole

Základním požadavkem pro studium na vysoké škole v českém jazyce je znalost češtiny na úrovni B1. Některé univerzity vyžadují, aby cizí státní příslušníci složili zkoušku. Pokud se chcete důkladně připravit, obraťte se přímo na univerzity, které pro své potenciální studenty nabízejí kurzy jazykové přípravy. Tyto kurzy vás připraví na přijímací zkoušky a pokryjí i odbornou terminologii. Můžete si vybrat z různých oborů, jako jsou humanitní vědy, ekonomie, technologie, umění a další.

 

 

Podobné kurzy lze nalézt na většině univerzit.

 

Zdroje informací:

- Web cizinci.cz

- Národní pedagogický ústav ČR (NPU ČR) 

- Centrum pro integraci cizinců

- Web Movapp

- Ústav jazykové a odborné přípravy UK

- Katedra češtiny pro cizince