V tomto článku se dozvíte:

 • informace o zdravotním pojištění
 • kde najít svého praktického lékaře
 • jak funguje zdravotnictví v ČR

 

Ze zákona musí být pojištěni všichni pobývající v ČR (čeští občané i cizinci), tj. mít řádně zaplacené a platné zdravotní pojištění. Pojištění pokrývá většinu vašich léčebných nákladů, ale v některých případech jsou dodatečné poplatky za lékařskou péči a léky navíc účtovány.

 

Dočasná ochrana a zdravotní pojištění

Pokud jste držitelem dočasné ochrany, jste součástí systému veřejného zdravotního pojištění. Během prvních 150 dnů dočasné ochrany za vás hradí pojištění stát.

 

Jste-li ve věku 18-65 let, musíte se do 8 dnů po uplynutí 150 dnů (150 + 8 dnů od udělení ochrany) obrátit na Všeobecnou zdravotní pojišťovnu ČR pro řešení otázky dalšího hrazení zdravotního pojištění.

 • Pokud jste zaměstnaní, platí za vás pojištění zaměstnavatel.
 • Pokud jste v evidenci úřadu práce, platí za vás pojištění stát.
 • V opačném případě jste samoplátcem - jste povinni platit minimální zálohu na zdravotní pojištění, která pro rok 2023 činí 2 722 Kč měsíčně.

 

Vízum strpení a zdravotní pojištění

Pokud pobýváte na území ČR na základě víza strpění, žádáte o mezinárodní ochranu nebo vám byla udělena mezinárodní ochrana, jste rovněž součástí veřejného zdravotního pojištění za stejných podmínek, jaké jsou uvedeny výše.

 

Jak si zvolit pojišťovnu?

 

Existuje sedm zdravotních pojišťoven, ze kterých si můžete vybrat:

a následujících 6 zaměstnaneckých pojišťoven:

 

Ujistěte se, že zdravotní středisko nebo lékař, kterého navštěvujete, má smlouvu s vaší zdravotní pojišťovnou. Můžete tak učinit přímo u lékaře. Tak si zajistíte, že vám vaše zdravotní pojišťovna proplatí výdaje.

Vždy s sebou noste průkaz zdravotní pojišťovny pro případ, že byste potřebovali neodkladnou lékařskou péči.

 

Změna zdravotní pojišťovny

Pokud si přejete změnit pojišťovnu, můžete tak učinit jednou ročně. Podle doby, kdy o změnu požádáte, se stanete klientem nové pojišťovny buď 1. července (pokud požádáte o přeregistraci mezi 1. lednem a 31. březnem) nebo 1. ledna (pokud požádáte o přeregistraci mezi 1. červencem a 30. zářím). Nezapomeňte o změně pojišťovny informovat svého praktického lékaře.

 

Registrace u lékaře

 

Abyste mohli kontaktovat specialistu, kdykoli potřebujete lékařskou pomoc, musíte být registrováni u praktického lékaře. Totéž platí pro zubaře a gynekologa (pro ženy), stejně jako pro pediatra a zubaře (pro děti).

 

Pokud potřebujete pomoci s hledáním vhodného lékaře, můžete se obrátit na svou zdravotní pojišťovnu, která je povinna vám poskytnout seznam smluvních lékařů, kteří přijímají nové pacienty.

 

V rámci veřejného zdravotního pojištění můžete absolvovat tyto preventivní prohlídky:

 • Praktický lékař - 1x za 2 roky
 • Zubař - 1x ročně (děti 2x ročně)
 • Gynekolog - 1x ročně
 • V případě potřeby vám praktický lékař vystaví doporučení k odbornému lékaři (urolog, neurolog, diabetolog, fyzioterapeut atd.).
 • K návštěvě vybraných specialistů nepotřebujete doporučení praktického lékaře. Patří mezi ně dermatolog, otolaryngolog nebo oftalmolog.

 

Potřebujete více informací o lékařské péči? Přečtěte si článek o tom, co dělat v případě nouze.

 

Zdroje informací:

https://www.zmenazdravotnipojistovny.cz/

https://www.mzcr.cz/zdravotni-pojistovny-2/

nasiukrajinci.cz

mzdr.cz