V tomto článku se dozvíte o nově zaváděných změnách týkajících se registrace auta pro osoby s ukrajinskou SPZ pobývající v ČR.

 

Od nynějška bude zřízen samostatný registr speciálně pro registraci aut s ukrajinskou SPZ v České republice. Tento krok má za cíl zefektivnit proces registrace a zajistit soulad s právními požadavky.Podle nových předpisů budou moci zaregistrovat auto tyto osoby:

 

1. Čeští občané

2. Cizinci s povolením k pobytu delším než 90 dnů nebo s mezinárodní ochranou (azyl)

3. Ukrajinci s dočasnou ochranou (dočasná ochrana)

4. Ukrajinci s vízem strpění (vízum strpění)

5. Osoby se sídlem v České republice nebo zapsanou pobočkou společnostiŽádost o registraci vozu může podat buď majitel vozu, nebo jakákoli jiná osoba, která je držitelem platné plné moci a technického pasu.Proces registrace vozů s ukrajinskou SPZ bude zahájen 1. října 2023. Pro nově příchozí Ukrajince do České republiky, kteří dostanou dočasnou ochranu nebo vízum strpění, je povinnost zaregistrovat svá vozidla do 7 dnů od data udělení víza .Registrační řízení bude probíhat na obecním úřadě obce s rozšířenou působností. Chcete-li najít konkrétní odpovědnou kancelář, úplný seznam naleznete zde .Pokud jde o sankce, je důležité si uvědomit následující podrobnosti:

 

- Pokuty za provozování neregistrovaných vozů budou vymáhány od 1. ledna 2024.

- Výše pokuty může dosáhnout až 30 000 Kč.

- Pokuty budou uděleny osobě registrované jako vlastník vozidla na adrese uvedené v jejich registraci v ČR.Pro obyvatele Ukrajiny v České republice je klíčové, aby si byli vědomi těchto nových předpisů a zajistili včasné splnění požadavků na registraci automobilů, aby se vyhnuli případným sankcím.

Uvědomte si prosím, že zde uvedené informace se opírají o nejnovější změny a relevantní zdroje dostupné do doby psaní tohoto článku. Pro další podrobnosti vám doporučujeme kontaktovat nás prostřednictvím našich kanálů sociálních médií nebo zavolat do našeho bezplatného call centra Refugee Info Czechia.Více informací o změnách je k dispozici zde .