Pobýváte v České republice pod dočasnou ochranou? Zde je to, co přináší Lex Ukraine V (platný od 1. července 2023):

 

Humanitární příspěvek:

 

Od 1. července se mění výše a způsob výpočtu humanitárního příspěvku.

 

Kategorie uprchlíků s dočasnou ochranou v ČR jsou nyní rozděleny do dvou skupin: zranitelné a nezranitelné.

 

Výše příspěvku bude zohledňovat veškeré příjmy a potenciální úspory. Podobně jako u dávek pro české občany bude výpočet vycházet ze životního minima.

 

Výše příspěvku

 

 

Příspěvek na:

1.– 5. měsíc

(od poskytnutí dočasné ochrany)

Od 6. měsíce *

Dospělý

 

4 860 Kč

3130 Kč

Dospělý člověk se zdravotním postižením

7 290 Kč

--

Dospělá osoba klasifikovaná jako zranitelná

--

4 860 Kč

Dospělá osoba klasifikovaná jako zranitelná s postižením

--

7 290 Kč

Dítě

3 490 Kč

3 490 Kč

Dítě s postižením

5 235

5 235 Kč

Dítě od 6 do 10 let

4188 Kč

4188 Kč

 

 

Během prvních 150dní (což je kolem 5 měsíců), dostanete humanitární příspěvek, který pokryje vaše základní potřeby. Pokud se po uplynutí této doby nebudete aktivně snažit najít způsob, jak se finančně uživit a nebudete považováni za zranitelného (někoho, kdo čelí značným překážkám v práci), bude příspěvek snížen na minimální částku potřebnou k pokrytí základního životní náklady.

 

 

Za zranitelné jsou považovány následující:

 

- Děti do 18 let

- Studenti ve věku 19-26 let

- Osoby pečující o děti do 6 let

- Těhotné ženy

- Osoby starší 65 let

- Osoby se zdravotním postižením

- Osoby pečující o osoby se zdravotním postižením

 

Spolu s humanitárním příspěvkem můžete získat i finanční podporu na náklady na bydlení, tzv. „započitatelné náklady na bydlení“. Pokud nemáte výdaje na bydlení, například pokud pobýváte v nouzovém bydlení bez placení nájemného, započitatelné náklady na bydlení se na vás nevztahují.

 

Počitatelné náklady na bydlení

 

Budou rozlišovány dva typy bydlení: nemovitosti určené k trvalému pobytu „v evidenci“ a byty „mimo evidenci a společné domácnosti“.

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí povede evidenci bytů určených pro osoby s dočasnou ochranou. V tomto záznamu mohou být evidovány pouze apartmány (nikoli koleje nebo podobné typy ubytování). Za registraci odpovídá majitel bytu (podrobnosti na https://ebs.mpsv.cz/). Byty uvedené v tomto registru mají přednost z hlediska nároku na finanční podporu související s bydlením.To znamená, že pokud bydlíte v jednom z těchto registrovaných bytů, budou při určování finanční pomoci, kterou můžete obdržet, zohledněny vyšší částky nákladů na bydlení.

 

Upozorňujeme, že započitatelné náklady na bydlení jsou výdaje stanovené právními předpisy a slouží pro výpočet humanitárního příspěvku. Nemusí nutně odrážet skutečné náklady na bydlení.

 

Důležité je mít uzavřenou právní dohodu o obývání bydlení (většinou nájemní smlouvu). Výše nájemného je stanovena vzájemnou dohodou mezi majitelem a nájemcem (vámi). Není to zákonem upraveno. Vypočítá se konečná výše humanitárního příspěvkusečtením výhod, které obdržel členů domácnosti a započitatelné náklady na bydlení. Od této částky se odečte příjem domácnosti pro stanovení výše příspěvku.

 

 

Uznatelné náklady na bydlení

Byty v registru

Byty nezapsané v registru a společné domácnosti

1 osoba

3000 Kč

2400 Kč

2 lidé

6000 Kč

4800 Kč

3 osoby

9000 Kč

7200 Kč

4 osoby

12 000 Kč

9600 Kč

5 a více lidí

15 000 Kč

12 000 Kč

 

 

Nouzové ubytování

 

Nárok na bezplatné ubytování mají pouze osoby, které jsou klasifikovány jako zranitelné. Jednotlivci, kteří nespadají do kategorie zranitelných osob, mají nárok na bezplatné ubytování pouze prvních 150 dnů po udělení dočasné ochrany.

 

Po 150 dnech ztrácejí nezranitelné osoby nárok na bezplatné ubytování. Fyzické osoby, které nadále pobývají v nouzovém ubytování po uplynutí lhůty 150 dnů, mají nárok na zvýšení humanitárního příspěvku s doplatkem na bydlení.

 

Nezapomeňte, že jste povinni:

- Změny vašich údajů (registrační adresa, změna jména nebo příjmení, cestovního dokladu nebo rodinného stavu) nahlaste do 3 pracovních dnů Ministerstvu vnitra. Za nesplnění této povinnosti hrozí pokuta.

- Noste s sebou svůj identifikační doklad (pas) a kartičku zdravotní pojišťovny. Za nesplnění této povinnosti hrozí pokuta.

- Pokud jste se úspěšně zaregistrovali a zarezervovali si termín prodloužení dočasné ochrany, je vaše dočasná ochrana prodloužena do 30. září 2023. Nezapomeňte osobně navštívit určenou kancelář Ministerstva vnitra v plánovaném termínu nalepení prodlužovací nálepky. Pokud je vše v pořádku, bude vám vystaven vízový štítek a vaše dočasná ochrana bude prodloužena do 31. března 2024.

 

Cestování s udělenou dočasnou ochranou

 

S platným vízem dočasné ochrany a cestovním pasem můžete cestovat v rámci schengenského prostoru a na Ukrajinu. Dočasná ochrana vás neopravňuje k pobytu mimo schengenský prostor, proto si vždy zkontrolujte vstupní požadavky pro zemi, do které cestujete.

 

Vždy s sebou noste platný cestovní pas. Ověřte vstupní požadavky pro zemi, do které cestujete nebo přes kterou projíždíte.

 

Cestováním na delší dobu vaše dočasná ochrana nekončí, ale cesty delší než 10 pracovních dnů mohou mít vliv na další aspekty vašeho pobytu v České republice. Může být ovlivněn váš nárok na státem poskytované humanitární ubytování, humanitární dávky nebo umístění vašeho dítěte do školy.

 

Pokud odjíždíte na delší dobu, oznamte následující:

 

- Školu vašeho dítěte

- Vašeho poskytovatele ubytování (pokud využíváte státem poskytovaný humanitární ubytovací systém)

 

V případě delších cest je vhodné kontaktovat vaši zdravotní pojišťovnu.

 

Důležité kontakty:

 

Refugee Info Czechia

Obecné informace o pobytu týkající se dočasné ochrany Vám poskytneme na infolince Refugee Info Czechia na tel. čísle +420 480 021 004.

Ministerstvo vnitra

Obecné informace o pobytu ohledně dočasné ochrany dostanete také na oficiální lince MV na tel. čísle +420 974 801 802.

Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině

Ministerstvo vnitra zřídilo pracoviště výhradně pro poskytování pomoci Ukrajincům.

https://prod.frs.gov.cz/navstivte-krajske-asistencni-centrum-pomoci-kacpu/

Integrační centra

Vznikla síť pracovišť zaměřených na pomoc cizincům s problematikou života v ČR. Pomoc poskytovaná integračními centry je bezplatná, včetně právní pomoci.

www.integracnicentra.cz

Úřad práce

Pomoc při hledání zaměstnání, shromažďování žádostí o sociální dávky a jejich vyplácení mají na starosti úřady práce.

https://www.uradprace.cz/web/cz/kontakty-na-pracoviste-a-pobocky/region#nadpis

Užitečné kontakty

https://nasiukrajinci.cz/cs/ukoncena-docasna-ochrana/