Podle nedávných úprav byl v Lex Ukrajina V zaveden nový pojem „zranitelná osoba“. Tato skupina fyzických osob má nyní nárok na bezplatné pojištění, bydlení a další finanční pomoc. Od 1. července musíte pro přístup k těmto výhodám potvrdit svůj status zranitelné osoby. Zde je návod, jak na to a jaké dokumenty musíte poskytnout.

 

Pokud již máte sociální bydlení, je důležité při žádosti o finanční pomoc uvést svůj status zranitelné osoby, protože tyto dva systémy jsou propojeny.

 

Zranitelné skupiny:

 

- Děti do 18 let

- Studenti do 26 let

- Osoby pečující o dítě do 6 let

- Těhotné ženy

- Osoby starší 65 let

- Osoby se zdravotním postižením a jejich pečovatelé

 

Požadavky pro každou skupinu:

 

1. Věk, status studenta a těhotenství:

- Těhotné ženy musí předložit buď elektronický těhotenský průkaz, nebo potvrzení od lékaře.

- Studenti musí doložit elektronický doklad o zápisu (platí pouze pro české vysokoškolské studium).

- Ověření věku je automatické, jako jsou děti do 18 let nebo osoby starší 65 let.

 

2. Osoby se zdravotním postižením:

- Od 1. července mohou osoby s ukrajinským průkazem osoby se zdravotním postižením (přiznání průkazu OZP) elektronicky nahrát, aby potvrdily svůj status zranitelné osoby.

- Pokud někdo nemá průkaz ZTP, ale má zdravotní postižení, může požádat o posouzení okresní úřad sociálního zabezpečení (ČSSZ), kde má bydliště. Přihlášku lze podat online. O konkrétním postižení je nutné potvrzení od českého lékaře. Potvrzení je poté potřeba zaslat na úřad sociálního zabezpečení, který potvrzení vydá.

 

 

Je důležité si uvědomit, že jednotlivci z těchto ohrožených skupin nebudou mít stejné postavení jako občané ČR nebo občané s trvalým pobytem, ale mohou získat zvýšenou finanční pomoc a nadále bezplatně bydlet v sociálních bytech.

 

Co když někdo nemá praktického lékaře?

 

V takovém případě je nutné vyhledat lékaře v ČR, protože potvrzení lékaře z Ukrajiny nestačí.

 

Při žádosti o pomoc je třeba uvést následující informace:

 

- Děti do 18 let: V aplikaci není třeba uvádět žádné další informace, protože je systém identifikuje automaticky.

- Studenti ve věku 19 až 26 let v ČR (neplatí pro studenty na Ukrajině): Přiložte potvrzení o studiu nebo rozhodnutí o zápisu na střední/vysokou školu.

- Osoby pečující o dítě do 6 let: V přihlášce uveďte, že pečujete o dítě do 6 let a uveďte údaje o dítěti.

- Těhotné ženy: Předložte těhotenský průkaz nebo potvrzení od lékaře.

- Osoby starší 65 let: V aplikaci není třeba uvádět žádné další informace, protože je systém identifikuje automaticky.

- Osoby se zdravotním postižením: Pokud máte dokument z Ukrajiny, nahrajte jej do aplikace. Pokud ne, požádejte o posouzení zdravotního stavu u České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ).

- Osoby pečující o osoby se zdravotním postižením: V aplikaci označte, že pečujete o osobu se zdravotním postižením a zadejte její údaje.

 

Pokud potřebujete více informací o procesu registrace, kontaktujte nás prostřednictvím našich sociálních sítích nebo zavolejte na naše bezplatné call-centrum Refugee Info Czechia.