Zde se dozvíte, jak se rozvést v České republice v případě nesporných i sporných rozvodů. Vysvětlíme, jak se orientovat v zákonných požadavcích, včetně ujednání o péči o děti, majetkového vyrovnání a souvisejících soudních poplatků. Začněme!

 

Nesporný rozvod

Nesporný rozvod je jednodušší proces, kdy se oba manželé dohodnou na termínu rozvodu, včetně péče o děti a rozdělení majetku. Abyste byli způsobilí k nespornému rozvodu, musí být splněny následující podmínky:

 

- Žádost podávají oba manželé společně nebo se jeden z manželů připojí k žádosti druhého

- Manželství trvá minimálně jeden rok a nežili jste spolu déle než šest měsíců.

- Oba se dohodnete na péči o nezletilé dítě/děti po rozvodu a soud vaši dohodu schválil.

- Dohodli jste se na vypořádání majetku a bydlení, případně na alimentech po rozvodu. Obě smlouvy musí mít písemnou formu s úředně ověřenými podpisy.

 

Sporný rozvod

Pokud se nemůžete dohodnout, můžete podat spornou žádost o rozvod a poté soud prošetří rozpad manželství. V tomto případě může rozvodové řízení trvat déle a mohou se probírat soukromé detaily vašeho vztahu.

 

Žádost o rozvod

Žádost se podává písemně u okresního soudu, kde se nacházelo poslední společné bydliště (pokud alespoň jeden z vás stále bydlí v této jurisdikci).

 

Žádost by měla obsahovat následující informace:

 

- Název a adresa soudu

- Název dokumentu by měl být „Žádost o rozvod“

- Osobní údaje obou manželů (jméno, adresa, datum narození)

- Podrobnosti o manželství (datum a místo uzavření manželství)

- Případně podrobnosti o nezletilých dětech (jejich jména, data narození)

- Popis okolností vedoucích k rozvodu

- Jakýkoli důkaz podporující vaše tvrzení

- Datum aplikace

- Podpis – váš a v případě nesporného rozvodu podpis vašeho manžela/manželky.

 

Přílohy k žádosti by měly obsahovat:

 

- Kopie oddacího listu

- Případně rodný list nezletilého dítěte

 

 

Žádost o ujednání o péči o dítě

 

O svěření dítěte do péče po rozvodu rozhodne soud s ohledem na nejlepší zájem dítěte s ohledem na práva a povinnosti obou rodičů, včetně výživného. Pokud je dohoda rodičů v souladu s nejlepším zájmem dítěte, bude schválena. Jinak se rozhodnutí soudu může lišit od uspořádání manželů. Dítě může být svěřeno do společné péče (musí souhlasit oba rodiče), do společné péče nebo do péče jednoho rodiče.

 

Žádost o vypořádání majetku

 

Manželé mají obvykle to, čemu se říká „společné jmění manželů“, které je třeba během rozvodového řízení vypořádat. Nejedná se o základní předměty pro domácnost. Pokud se manželé nedohodnou, může kterýkoli z nich podat návrh na majetkové vyrovnání k soudu. Pokud se vypořádání nevyřeší do tří let po rozvodu, bude vypořádáno podle zákonných pravidel.

 

Soudní poplatky:

 

- Žádost o rozvod - 2 000 Kč.

- Žádost o zahájení řízení o vypořádání společného jmění manželů - 2.000,- Kč.

- Plus 5 000 Kč za každou nemovitost a 15 000 Kč za každou provozovnu nebo její organizační složku podléhající vypořádání.

- V případě nezletilých dětí - řízení o péči o dítě a výživné - 0 Kč.

 

Pomoc s rozvodem (příprava žádostí o rozvod apod.) poskytují právníci, u soudu vás mohou zastupovat advokáti. Seznam advokátů naleznete na stránkách České advokátní komory . Dále můžete vyhledat pomoc a radu v právních poradnách v Integračních centrech pro cizince.

 

Informační zdroje:

 

Ministerstvo spravedlnosti