Dozvíte se zde, jak funguje práce přes agenturu, na co si dát pozor – zejména jak si ověřit, zda je agentura registrovanou agenturou práce s platným povolením a jaká práva jako agenturní zaměstnanci máte. Dozvíte se také, kam se obrátit v případě porušování vašich práv.

 

Ověřte, zda je agentura práce platná

Vaším zaměstnavatelem může být i agentura práce. To znamená, že agentura funguje jako zprostředkovatel a přiděluje vás k práci jinde – u jiného zaměstnavatele, označovaného jako uživatel . Agentura musí být zapsána v rejstříku agentur práce a mít platné povolení k poskytování pracovních stáží.

 

Seznam agentur s platnými povoleními naleznete na webu Úřadu práce.

Můžete zkontrolovat, zda je tam vaše agentura uvedena. Pokud je vše v pořádku, bude u názvu agentury uveden text v českém jazyce:

 

"zaměstnávání fyzických osob za účelem výkonu jejich práce pro uživatele, kterým se rozumí jiná právnická nebo fyzická osoba, která práci přiděluje a dohlíží na její provedení."

 

Toto prohlášení potvrzuje, že činnost agentury nebyla v ČR pozastavena.

 

Pracovní smlouva s agenturou

 

Pokud pracujete přes agenturu, uzavřete pracovní smlouvu, dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti přímo s agenturou práce. Vaše smlouva však bude výhradně s agenturou, nikoli s uživatelem (subjektem, kde budete pracovat).

Agentura uzavře s uživatelem další smlouvu s názvem dohoda o dočasném přidělení. Vaše smlouva s agenturou je platná pouze v případě, že existuje tato dohoda o dočasném přidělení.

Je důležité si uvědomit, že podle zákoníku práce máte stejná práva jako přímí zaměstnanci. Smlouva nebo dohoda musí mít vždy písemnou formu a obsahovat všechny potřebné náležitosti dle zákoníku práce. Měl by zahrnovat základní pracovní podmínky, vaše práva, povinnosti a další. Myslete také na to, že agentura vám nemůže nic strhávat ze mzdy nebo odměn.

 

Pokyny pro dokument o dočasném přidělení

 

Agentura vám poskytne další oficiální dokument - pokyn k dočasnému přidělení . Obsahuje podstatné informace týkající se vaší práce (pracovní pozice, plat, pracovní doba, dovolená atd.).

Agentura práce vám musí zajistit pracovní podmínky a mzdu srovnatelnou se stálými zaměstnanci, kteří vykonávají stejnou konkrétní práci jako uživatel (váš nepřímý zaměstnavatel), ke kterému jste přiděleni. Máte nárok na stejné výhody, jako jsou sick days nebo stravenky.

 

Pomoc s porušováním práv

 

Pokud se domníváte, že jsou porušována vaše práva, a nemáte stejné podmínky jako ostatní zaměstnanci ve firmě, požádejte agenturu o nápravu. Pokud agentura práce nereaguje, můžete se obrátit na orgán odpovědný za dohled nad pracovními podmínkami - Státní úřad inspekce práce. Kontakt najdete na jejich webu.

 

Pokud si s něčím nejste jisti, vyhledejte pomoc a bezplatnou právní radu u některých organizací a center, které najdete na naší mapě služeb.

 

Zdroje informací:

 

Pracovní agentury

Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Státní úřad inspekce práce

Mezinárodní organizace pro migraci (IOM Czechia)