Tento článek poskytuje informace o tom, jak sladit práci s péčí o děti nebo člena rodiny (např. rodiče nebo partnera) a jaká práva máte jako zaměstnanec odpovědný za děti (nebo rodinný příslušník). Dozvíte se, co dělat, když jsou vaše děti (nebo rodinní příslušníci) nemocní, potřebují navštívit lékaře nebo potřebujete přizpůsobit práci kvůli péči o ně.

 

Musím s dítětem (s rodičem) k lékaři

 

Pokud potřebujete vzít své dítě nebo rodinného příslušníka k lékaři v rámci pracovní doby, máte právo na placené volno z práce. Tato dovolená se poskytuje na nezbytně nutnou dobu, maximálně 1 den.

 

Toto volno se poskytuje na nezbytně nutnou dobu, a to v případě, že doprovod byl nezbytný a ošetření nebo vyšetření nemohlo být provedeno mimo Vaši pracovní dobu. Jedná se o překážku v práci, kterou musíte zaměstnavateli včas oznámit a prokázat.

Lékař vám musí poskytnout potřebné potvrzení (doklad).

 

Musím s nemocným dítětem zůstat doma

 

Pokud máte dítě do 10 let, které je nemocné nebo mělo úraz, můžete zůstat doma a postarat se o něj. Pokud se jedná o dítě starší 10 let nebo jinou blízkou osobu, omluví zaměstnavatel Vaši nepřítomnost v práci pouze v případě, že lékař usoudí, že dítě nebo rodinný příslušník vyžaduje nezbytné ošetření nebo péči.

 

Ošetřovné– dávka nemocenského pojištění

 

Pokud z výše uvedených důvodů nemůžete do práce, můžete si také zažádat o „ošetřovné“ – částečnou náhradu mzdy. Jedná se o dávku nemocenského pojištění, takže k jejímu získání musíte být pojištěni (tj. být zaměstnáni a mít pracovní smlouvu). Proces má čtyři kroky:

 

1. Rozhodnutí o potřebě péče nebo ošetření vydává ošetřující lékař,

2. Tento formulář byste měli neprodleně odeslat svému zaměstnavateli;

3. Zaměstnavatel předává doklady okresní správě sociálního zabezpečení

4. Okresní SSZ vyplácí dávku na váš účet.

 

Jak dlouho mohu používat ošetřovné ?

 

 • Ošetřovné můžete dostávat nejdéle 9 kalendářních dnů (vyplácí se i za soboty, neděle, svátky). Rodiče se v průběhu těchto 9 dnů mohou v ošetřování jednou vystřídat.
 • Pokud žijete sami jako samoživitelé s alespoň jedním dítětem ve věku do 16 let, které stále chodí na základní školu, můžete ošetřovné dostávat nejdéle 16 kalendářních dnů.
 • V případě dlouhodobé nemoci nebo potřeby dlouhodobé domácí péče po hospitalizaci je možné využít dlouhodobé ošetřovné.

 

Jaká část mého platu je kryta?

 

Výše ošetřovného se vypočítává z vašeho příjmu a činí přibližně 60 % vašeho redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Přibližnou výši dávky si můžete odhadnout na kalkulačce MPSV .Nárok na ošetřovné nemáte, pokud:

 

 • pracujete na dohodu o provedení práce,
 • na dohodu o provedení práce,
 • jste osobou samostatně výdělečně činnou (OSVČ) a dobrovolně jste se přihlásili k nemocenskému pojištění.

 

Vaše práva při péči o dítě

 

Zaměstnavatel vám nemůže dát výpověď kvůli časté absenci v práci z důvodu péče o nemocné dítě. Nemůže vám dát výpověď ani v době, kdy ošetřujete nebo pečujete o dítě mladší než 10 let.  

 

Potřebuji kvůli péči o dítě zkrácený úvazek

 

Pokud nemůžete pracovat na plný úvazek nebo všechny dny v týdnu z důvodu péče o dítě do 15 let nebo primárně péče o nezaopatřenou osobu, můžete požádat o:

 • kratší pracovní dobu,
 • o posunutí začátku nebo konce směn,
 •  o rozvržení práce jen na některé dny v týdnu

 

Pokud tomu nebrání vážné provozní důvody, zaměstnavatel je povinen vaší žádosti vyhovět. Pokud by existovaly závažné provozní důvody, musel by je zaměstnavatel prokázat.  

 

Nemůžu jezdit na pracovní cesty kvůli péči o dítě

 

 • Pokud pečujete o dítě do 8 let , může vás zaměstnavatel vyslat na pracovní cestu do jiného města pouze v případě, že s tím souhlasíte.
 • Totéž platí, pokud jste jediným pečovatelem o dítě do 15 let . Pokud souhlasit nebudete, na pracovní cestu vás zaměstnavatel vyslat nemůže. Souhlas daný v pracovní smlouvě se v tomto případě nepoužije.

 

Potřebujete pomoc či radu v souvislosti s péčí o děti či osoby blízké? Obraťte se na bezplatné poradenství, které poskytuje po celé České republice síť Integračních center a nevládní neziskové organizace.

 

Informační zdroje:

Česká správa sociálního zabezpečení

Desatero přikázání pro ukrajinské občany pracující v České republice