Pokud se potřebujete postarat o své dítě nebo blízkou osobu, která onemocněla nebo měla úraz a jejich stav vyžaduje dlouhodobou péči (déle než 30 dnů), můžete požádat o dlouhodobé ošetřovné. Tuto výhodu lze pobírat celkem až 90 dní. V tomto článku se dozvíte:

  • Kdo má na tuto dávku nárok
  • Jak o něj požádat
  • Jak ho ukončit

Dlouhodobé ošetřovné je jednou z dávek českého systému nemocenského pojištění a činí 60 % od průměrného denního příjmu. Přibližnou částku si můžete spočítat pomocí kalkulačky Ministerstva práce a sociálních věcí.

 

Podpora může trvat nejdéle 90 kalendářních dnů a začíná prvním dnem dlouhodobé péče.

Pokud nemoc trvá kratší dobu, můžete požádat o krátkodobé ošetřovné. Více informací naleznete v článku Péče o nemocné dítě (nebo jinou blízkou osobu) při zaměstnání.

 

Kdo může žádat o příspěvek na péči?

 

  • Pokud potřebujete zajistit celodenní péči o svého blízkého a nemůžete z toho důvodu pracovat, můžete požádat o dlouhodobé ošetřovné, pokud: blízká osoba byla hospitalizována alespoň 4 dny a předpokládá se, že zdravotní stav osoby vyžadující péči bude vyžadovat dlouhodobou péči po dobu nejméně 30 dnů po propuštění z nemocnice.
  • U nevyléčitelně nemocných pacientů trvale vyžadujících zdravotní péči podmínka předchozí hospitalizace není nutná.
  • O dávku mohou žádat příbuzní (např. manžel, partner, zletilé dítě, neteř, snacha nebo osoba žijící v jedné domácnosti) osob, které péči vyžadují. Pro osoby bez přímého příbuzenského vztahu zákon vyžaduje společné trvalé bydliště.