V tomto článku se dozvíte, co je podnikání a jak začít s vlastním podnikáním v České republice, kde k němu získat potřebná povolení (nejčastěji živnostenský list), jaké podmínky pro jeho získání musíte splnit a na koho se obrátit v případě dotazů nebo potřeby pomoci s podnikáním.

 

Co je podnikání

Jde o soustavnou činnost vykonávanou samostatně jednotlivcem, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost s cílem dosažení zisku. To znamená, že pracujete pro sebe, nemáte zaměstnavatele ani nadřízeného, který by vám přiděloval práci nebo rozhodoval o projektech, na kterých pracujete. Zároveň jste jako podnikatel odpovědní za zajištění veškerého potřebného pracovního vybavení sami.

 

Švarcsystém

Je velmi důležité, abyste byli schopni rozpoznat rozdíly mezi zaměstnáním a podnikáním – a co je nejdůležitější, abyste se nedostali do konfliktu se zákonem. Je nelegální pracovat výhradně pro jednoho zákazníka a formálně vystupovat jako nezávislý podnikatel, i když pro něj budete vykonávat běžné zaměstnanecké činnosti. Tato praktika se nazývá švarcsystém a v ČR je nelegální. Pokud poskytujete služby pouze pro jednu společnost (to znamená, že pro ni pracujete na plný úvazek), musíte s ní mít pracovní smlouvu – jinak je tento druh pracovního poměru nelegální. Ještě důležitější je, že nejste chráněni zákonem, nemáte nárok na dovolenou nebo nemocenskou a musíte si sami hradit zdravotní a sociální pojištění.

 

Můžete podnikat jako

  • Fyzická osoba – úřady pro takové podnikatele používá pojem OSVČ. K zahájení takového podnikání budete ve většině případů potřebovat živnostenský list (více níže). Méně častá jsou tzv. svobodná povolání (jako jsou lékaři, právníci, herci atd.), na která se vztahují jiná pravidla a živnostenský list není podmínkou. Informace o svobodných povoláních naleznete na webu Metropole všech a konkrétní postupy jsou na webu businessinfo.cz v Přehledu podnikatelských činností.

 

  • Právnická osoba – to znamená, že jste založili vlastní společnost. V případě zájmu o tuto možnost se doporučuje poradit s právníkem, který se na tuto oblast specializuje.

 

Jak mohu získat živnostenský list?

Podnikatelská činnost se řídí živnostenským zákonem. Pokud jste držitelem dočasné ochrany nebo mezinárodní ochrany, můžete v ČR pracovat za stejných podmínek a ve stejném rozsahu jako čeští občané. Existují dva druhy živnostenského oprávnění:

 

1. Ohlašovacíživnost, kterou lze zahájit na základě oznámení živnostenskému úřadu. Jak již název napovídá, pro získání živnostenského oprávnění této kategorie je potřeba splnit podmínky pro druh živnosti, o kterou se hlásíte, a podat ohlášení živnostenskému úřadu. Ohlašovací živnost se dále dělí na:

- volnou (je potřeba splnit pouze základní podmínky – 18 let a čistý trestní rejstřík – viz níže). Více informací naleznete zde.

- řemeslnou (např. řeznictví, zednictví, instalatérství, kosmetické služby; je třeba prokázat určitou odbornou způsobilost: výuční list, maturitu nebo jiný doklad o uznání odborné kvalifikace). Více informací naleznete zde.

- odbornou (např. masérské služby, účetnictví; musíte prokázat příslušné vzdělání nebo praxi v oboru). Více informací naleznete zde.

2. Vázaná živnost (příklady naleznete zde) - pro kterou budete potřebovat souhlas příslušného orgánu státní správy - tzv. koncese.

 

Základní podmínky živnostenského podnikání jsou:

- Věk 18 let - plná způsobilost k právním úkonům.

- Čistý trestní rejstřík (výpis z ukrajinského trestního rejstříku, který lze získat na Velvyslanectví Ukrajiny v ČR).

- Odborná kvalifikace, je-li požadována (např. doklad o odborném vzdělání, středoškolský diplom nebo doklad o uznání odborné kvalifikace).

 

Jaký je postup pro založení živnosti?

Pokud splňujete výše uvedené podmínky a chcete začít podnikat, můžete postupovat podle těchto 3 kroků:

1. Zažádejte si o živnostenský list (hovorově můžete slyšet „živnosťák“) na kterémkoli živnostenském úřadě nebo přesCzech point. Ohlásit živnost nebo požádat o koncesi můžete pomocí jedinéhoregistračního formuláře.

2. Oznamte své zdravotní pojišťovně a okresní správě sociálního zabezpečení, že jste začali podnikat, neboť jako podnikatel budete pravidelně platit zdravotní a sociální odvody.

3. Dále na finančním úřadě bude potřeba podat žádost o registraci fyzických osob.

Podrobnější informace naleznete v článku o povinnostech podnikatele a způsobu komunikace s úřady.

 

Kontakty na jednotlivé živnostenské úřady naleznete na webu businessinfo.cz. Tyto webové stránky provozuje přímo Ministerstvo průmyslu a obchodu a poskytuje ověřené informace o podnikatelské činnosti, a to i v angličtině.

 

Při podání žádosti o živnostenský list nezapomeňte přiložit:

- Doklad o odborné kvalifikaci (vzdělání a praxe), je-li to požadováno podle druhu ohlašované živnosti.

- Doklad o zákonném oprávnění k užívání prostor, kde budete mít svoje sídlo (písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, kde se vaše sídlo nachází, potvrzující jeho souhlas).

- Výpis z rejstříku trestů

- Doklad o získání dočasné ochrany nebo mezinárodní ochrany

Jaká je cena žádosti?

Správní poplatek za ohlášení živnosti nebo žádost o koncesi je 1 000 Kč. U ohlášených živností živnostenský úřad zapíše živnost do živnostenského rejstříku do 5 pracovních dnů od obdržení ohlášení a vydá podnikateli osvědčení. U vázaných živností je třeba posoudit všechny náležitosti a rozhodnout o udělení koncese.

 

Kde najít další informace a asistenci?

 

Podrobné informace o podnikání v ukrajinštině naleznete na webu Metropole všech v sekci Podnikání .

 

Jednotná kontaktní místa

 

Máte dotazy ohledně podnikání v České republice nebo v Evropské unii? Kontakt na poradny a asistenční kanceláře zřizované státem - Jednotná kontaktní místa. Bezplatně odpoví na vaše dotazy do 30 dnů a také vám pomohou se získáním povolení k podnikání. Se svými dotazy se na ně můžete obracet i elektronicky.

 

Začali jste podnikat? Přečtěte si článek Povinnosti podnikatele.

 

Informační zdroje:

- Metropole všech - Byznys pro cizince v ČR

- Oficiální obchodní průvodce - businessinfo.cz

- Ministerstvo průmyslu a obchodu - mpo.cz