V tomto článku se dozvíte, jak získat řidičský průkaz v České republice a jak si v případě zájmu vyměnit ukrajinský řidičský průkaz za český. Naleznete zde také informace o registraci vozidla dovezeného z Ukrajiny nebo zakoupeného v ČR.

 

Jak získat řidičský průkaz v ČR?


Pokud chcete řídit auto v České republice, musíte mít platný řidičský průkaz, který je v zemi uznáván. Pokud nevlastníte řidičský průkaz z jiné země, musíte se nejprve zapsat do řidičského kurzu, často označovaného jako „autoškola“, a poté složit zkoušku. Podmínkou je, že musíte být starší 18 let a doložit lékařskou prohlídku potvrzující vaši způsobilost k řízení motorového vozidla. Po úspěšném absolvování řidičského kurzu získáte mezinárodní řidičský průkaz platný nejen v Evropské unii. Některé autoškoly nabízejí výuku a testování i v jiných jazycích, například v ruštině. Během testu budete potřebovat tlumočníka.

 

Možnost výměny řidičského průkazu


Pokud vlastníte ukrajinský řidičský průkaz, můžete v ČR řídit bez jeho výměny za český. Není povinné vlastnit řidičský průkaz vydaný Českou republikou nebo jinou zemí EU. Výměna řidičského průkazu je dobrovolná a nevztahuje se na osoby se statusem dočasné ochrany.

 

Možnost výměny řidičského průkazu


Rozhodnete-li se pro výměnu řidičského průkazu, navštivte osobně Registr řidičů (obecní úřad s rozšířenou působností) a předložte:

1. Váš doklad totožnosti (biometrický cestovní doklad označující dočasnou ochranu, víza tolerance, povolení k pobytu pro žadatele o azyl atd.).
2. Doklad o vašem obvyklém pobytu na území České republiky (např. nájemní smlouva, potvrzení o zaplacení energií vázané na vaši adresu).
3. Váš ukrajinský řidičský průkaz.
4. Žádost o nový řidičský průkaz – formulář obdržíte na přepážce registru řidičů (jedná se o unikátní formulář, který nelze stáhnout z webu).

Nový řidičský průkaz vám bude vydán do 20 dnů.

 

Musím své vozidlo z Ukrajiny zaregistrovat v České republice?


Pokud plánujete zůstat v České republice méně než šest měsíců nebo vám byla udělena dočasná ochrana, můžete řídit své auto z Ukrajiny v České republice bez registrace, pokud:

1. Máte platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla („zelená karta“). Seznam pojišťoven, které vydávají zelenou kartu, je k dispozici na webových stránkách Ukrajinského úřadu pro pojištění motorových vozidel. Na přední straně zelené karty jsou uvedeny země, kde je pojištění platné.
2. Vaše vozidlo je v řádném provozním stavu. Nemusíte však vozit své vozidlo na pravidelnou technickou kontrolu na českou stanici technické kontroly.

 

Pokud vám byl udělen azyl a vaše používání takového vozidla na území České republiky přesáhne šest měsíců v kalendářním roce, musíte jej přihlásit do českého registru vozidel. Bude také podléhat pravidelným technickým kontrolám.

 

Registrace vozidel v ČR pro ukrajinské občany


Pokud je vaše vozidlo registrováno na Ukrajině, ale má schválení platné v Evropské unii, jak je uvedeno na výrobním štítku vozidla (obvykle se nachází v motorovém prostoru, poblíž pravých předních dveří nebo v kufru), můžete jej zaregistrovat v České republice a přidělit mu registrační značku a technický průkaz. Pokud vaše vozidlo nemá schválení EU, musíte před registrací podstoupit technické hodnocení způsobilosti.

Pro více informací kontaktujte městský úřad s rozšířenou působností, který lze najít pomocí interaktivní mapy na webových stránkách Ministerstva dopravy.

 

Nákup vozidla v ČR


Pokud máte v České republice dočasnou ochranu nebo vízum strpění, nemůžete vozidlo registrovat pro trvalé použití. Obdržíte registrační značku pro export s maximální platností tři měsíce. Tuto registrační značku lze opakovaně prodloužit.

Jste-li OSVČ v ČR, můžete pořídit vozidlo do obchodního majetku. V tomto případě bude vozidlo registrováno v ČR trvale.

Od 1. října bude fungovat registr ukrajinských vozidel. Další informace o registru a povinnostech řidičů ohledně parkování a zpoplatněných silnic naleznete v článku „Registr ukrajinských řidičů a odpovědnosti řidičů“.

 

Pro více informací o registraci navštivte web "Metropole všech": [Odkaz na Metropole všech](https://metropolevsech.eu/cs/potrebuji-resit/ridicsky-prukaz-a-registrace-vozidla-v-cr/# registrvozidel).

Informační zdroje:
- Metropolevsech.eu
- Ministerstvo dopravy