Pokud vám byla udělena dočasná ochrana a nemáte prostředky na pokrytí základních životních nákladů nebo ubytování, můžete požádat o humanitární pomoc. Zde naleznete informace o tom, jak podat žádost, jaké dokumenty jsou vyžadovány a jak je podpora vyplácena. O výši humanitární pomoci si můžete přečíst v našem článku o změnách, které přináší Lex Ukraine V.

 

Nárok

 

Při zjišťování nároku na humanitární pomoc se posuzují všechny vaše příjmové a majetkové poměry v ČR. Majetkové a příjmové poměry cizinců s dočasnou ochranou, kteří spolu žijí a společně kryjí své potřeby, se posuzují společně a poskytuje se jim jedna společná pomoc. Nárok na podporu vám nevznikne, pokud dostanete zdarma denní stravu, základní osobní hygienické potřeby a ubytování.

 

Žádost o humanitární pomoc

 

O humanitární pomoc můžete žádat pouze prostřednictvím online žádosti (kromě první žádosti, kterou lze podat osobně).

Před první výplatou humanitární pomoci je vhodné založit si bankovní účet v České republice, jedině tak jej můžete získat - na bankovní účet. Podpora se převádí na platební účet banky (kromě podpory za kalendářní měsíc, ve kterém byla udělena dočasná ochrana, kterou lze vyplatit v hotovosti). Humanitární pomoc se nevyplácí, pokud jste mimo ČR delší dobu.

 

Co musím předložit?

 

Pokud chcete požádat o humanitární pomoc, předložte cestovní pas na Úřad práce ČR a doložte, že pobýváte na území ČR na základě dočasné ochrany (vízum). Podobné informace lze zadat také do mobilní/webové aplikace.

 

Podrobnosti o tom, co musí vaše žádost o podporu obsahovat, naleznete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

 

Druhé a následné platby humanitární pomoci

 

Podpora se nevyplácí automaticky příští měsíc poté, co jste o ni jednou zažádali – vždy o ni musíte žádat. O druhou a další platbu humanitární pomoci lze požádat pouze prostřednictvím online aplikace. Musíte poskytnout stejné dokumenty a požadavky jako u první žádosti.

 

Informační zdroje:

Ministerstvo práce a sociálních věcí https://www.uradprace.cz/pomoc-pro-obcany-ukrajiny-a-jejich-zamestnavatele