V tomto článku se dozvíte, kam se můžete obrátit pro bezplatnou pomoc, pokud potřebujete pomoci, ať už se váš problém týká čehokoli. Bude se vám to hodit zejména v případě, že potřebujete právní radu ohledně vašeho legálního pobytu v České republice, vašich práv a povinností, nebo pokud potřebujete pomoc při hledání zaměstnání, bydlení nebo školy pro vaše dítě. Dále vám poskytneme kontakty na bezplatnou podporu a tlumočnické služby pro jednání s institucemi jako jsou nemocnice, knihovny a státní úřady.

 

Regionální centra pomoci Ukrajině (KACPU)

 

Pro evidenci ukrajinských občanů přicházejících do České republiky v důsledku ozbrojeného konfliktu na Ukrajině byla zřízena Regionální centra pomoci Ukrajině (KACPU). Koordinaci těchto center řídí Ministerstvo vnitra ČR. KACPU působí ve všech krajích ČR a poskytuje asistenci při podávání žádostí o dočasnou ochranu a zprostředkování ubytování fyzickým osobám, které nemají vlastní bydlení.

 

KACPU zajišťují:

 

1. Registrace ukrajinských občanů u cizinecké policie.

2. Zpracování žádostí o dočasnou ochranu.

3. Pomoc s řešením dalších záležitostí spojených s pobytem v ČR včetně základního poradenství.

 

Kontakty na KACPU naleznete zde.

 

Centra na podporu integrace cizinců (CPIC)

 

V České republice najdete Centra na podporu integrace cizinců v každém kraji. Tato centra pomáhají nově příchozím s adaptací a integrací a nabízejí širokou škálu bezplatných služeb. Poskytují také tlumočnické služby a služby v různých jazycích.

 

Mezi aktivity pro klienty patří:

 

1. Sociální poradenství (např. pomoc s hledáním bydlení, zaměstnání, škol, školek, případně volnočasových aktivit pro děti, lékaře, uznávání odborné kvalifikace, pomoc se sepsáním životopisu, pomoc při jednání s úřady a další).

2. Právní poradenství (např. dotazy týkající se vašeho pobytu v ČR, rodinných vztahů, zaměstnání, nevyplacené mzdy, pracovních smluv, nájemních smluv, dluhů a podnikání).

3. Psychosociální poradenství.

4. Kurzy českého jazyka.

5. Tlumočnické služby.

6. Sociokulturní semináře na různá témata (např. těhotenství a porod v ČR, podávání daňových přiznání apod.).

7. Provoz počítačových pracoven s přístupem na internet a knihoven

8. Interkulturní práce (asistence, tlumočení a další podpora).

9. Vzdělávací, kulturní a společenské akce.

 

Kontakty na CPIC naleznete zde.

 

Nevládní neziskové organizace (NGO)

 

Kromě CPIC existuje v České republice řada nevládních neziskových organizací, které podporují občanskou společnost v různých oblastech, včetně integrace cizinců. Tyto organizace mohou fungovat na základě projektů financovaných státem nebo Evropskou unií. Nevládní organizace nabízejí migrantům širokou škálu služeb, a to buď zdarma, nebo za nízkou cenu. Tyto organizace zaměstnávají kvalifikované odborníky, kteří vám poskytují aktuální a přesné informace soukromě a důstojně. Stejně jako CPIC mohou nabízet sociální, právní a psychosociální poradenství, kurzy českého jazyka a různé vzdělávací a odborné kurzy pro dospělé i děti. Můžete se také zapojit do jejich kulturních a komunitních aktivit a poznat tak nové lidi. Nabídka služeb a aktivit se liší napřič organizacemi, proto je vhodné důkladně prozkoumat jejich webové stránky a profily na sociálních sítích.

 

Seznam nestátních neziskových organizací naleznete zde.

Seznam nestátních neziskových organizací v Praze naleznete zde.

Seznam interkulturních pracovníků (tlumočení a doprovod) v Praze naleznete zde.

 

 

 

Informační zdroje:

- Centra na podporu integrace cizinců (CPIC)

- KACPU

- Ministerstvo vnitra

- Metropole všech