Zde se dozvíte, co dělat, když onemocníte nebo máte nehodu a nejste schopní pracovat. V případě pracovní neschopnosti máte jako zaměstnanec nárok náhradu výdělku, kterou zajišťuje tzv. "neschopenka", nebo, v případě delší pracovní neschopnosti, na nemocenskou dávku. Zjistěte, jak a kde vyřídit vše potřebné.

 

Co dělat, když onemocníte nebo se vám stane nehoda

 

Je důležité mít praktického lékaře a navštívit ho, když jste nemocní nebo máte nehodu. Právě on rozhoduje o pracovní neschopnosti. Lékař vám vystaví "Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti" (eNeschopenka), které bude zasláno přímo vašemu zaměstnavateli. Lékař také určuje dobu trvání vaší pracovní neschopnosti. Sami nemusíte nic předkládat ani posílat, pouze informujte svého zaměstnavatele, že nepřijdete do práce (např. mu zavolejte nebo pošlete e-mail). Lékař také rozhoduje o ukončení pracovní neschopnost, pokud jste se uzdravili.

 

Pro podrobnější informace o tom, jak eNeschopenka funguje, navštivte tento odkaz.

 

Mám nárok na neschopenku nebo nemocenskou dávku?

 

Prvních 14 dní dostáváte náhradu mzdy od vašeho zaměstnavatele na základně neschopenky – zaměstnavatel vám vyplácí 60 procent z vašeho průměrného hodinového výdělku. Pokud zůstanete nemocní i po této době, budete dostávat nemocenskou dávku od státu (konkrétně od České správy sociálního zabezpečení - ČSSZ). Nemocenská dávka je platba z nemocenského pojištění. Účast na nemocenském pojištění je povinná pro všechny zaměstnance a pojištění za vás vyřizuje váš zaměstnavatel.

 

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) si mohou dobrovolně platit nemocenské pojištění.

 

Výše nemocenských dávek

 

Základem pro výpočet je váš průměrný denní příjem za poslední rok. Příjem se sečte a vydělí počtem kalendářních dnů. Výsledná částka tvoří tzv. denní vyměřovací základ. Z toho se denně vyplácí určité procento ze základní částky v závislosti na délce vaší nemoci.

 

Sazby nemocenských dávek za kalendářní den jsou následující:

- Do 30 dnů: 60 % denního vyměřovacího základu

- Od 31. do 60. dne: 66 % denního vyměřovacího základu

- Od 61. dne: 72 % denního vyměřovacího základu