V tomto článku se dozvíte, co dělat, pokud utrpíte úraz či zranění, v důsledku kterého nebudete moci pracovat.

 

Pokud dojde k úrazu, musíte prokázat, že se to nestalo vaší vlastní vinou (např. v opilosti). Proto je potřeba vyplnit formulář „Záznam o úrazu“ nebo poskytnout písemné vyjádření, jak k úrazu došlo. Pokud jste si úraz zavinili sami, nemocenská dávka za kalendářní den se snižuje o 50 %.

 

Výši svého nemocenského můžete odhadnout pomocí kalkulačky MPSV.

 

Kdy obdržím náhradu mzdy či nemocenskou dávku?

 

Během prvních dvou týdnů dočasné pracovní neschopnosti vám zaměstnavatel vyplácí náhradu mzdy za pracovní dny. Od 15. dne pracovní neschopnosti pobíráte nemocenské (od OSSZ), včetně víkendů a svátků. Nemocenské dávky jsou obvykle vypláceny zpětně do jednoho měsíce. Nemocenské se obvykle poskytuje maximálně po dobu 380 kalendářních dnů.

 

Vaše zodpovědnosti

 

Pokud jste nemocní nebo jste měli úraz, musíte dodržovat pokyny svého lékaře. Musíte se zdržovat na platné adrese, kterou jste poskytli svému lékaři a která je uvedena v oznámení o vaší pracovní neschopnosti. Nemusí to být nutně vaše trvalá adresa. Pokud vám lékař povolí vycházky (maximálně 6 hodin denně mezi 7:00 a 19:00), můžete chodit na krátké procházky, nakupovat a vyřizovat další záležitosti. Nesmíte však opustit uvedenou adresu mimo tyto definované vycházky, protože jste povinni dodržet konkrétní časový rámec určený vaším lékařem. Kdykoli během vaší pracovní neschopnosti může proběhnout kontrola, proto musíte mít zvonek označený vaší jmenovkou. Je vhodné zajistit, aby byl zvonek funkční.

 

Pokud jste na nemocenské a kontrola vás nezastihne na uvedené adrese, může vám být ukončena pracovní neschopnost, nemocenské dávky mohou být kráceny nebo dokonce odebrány, a to i zpětně.

 

Pokud potřebujete pomoc či radu ohledně péče o děti či blízké, můžete se obrátit na bezplatné poradenské služby poskytované po celé ČR Integračními centry a nevládními organizacemi.

 

Informační zdroje:

 

- eNeschopenka - https://www.cssz.cz/web/eneschopenka

- Záznam o nehodě - https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zaou-2021

- Kalkulačka MPSV - https://www.mpsv.cz/web/cz/kalkulacka-pro-vypocet-davek-v-roce-2022