Povinnosti podnikatelů se mohou lišit v závislosti na právní formě jejich podnikání a odvětví, ve kterém podnikají. Pro většinu podnikatelů v ČR však platí určité obecné povinnosti. Zde získáte přehled o povinnostech, které jako podnikající fyzická osoba (OSVČ) musíte splnit. Obecně platí, že musíte řádně zahájit podnikání, odvádět měsíční platby na zdravotní a sociální pojištění, vést daňovou evidenci a platit daně. Navíc máte možnost požádat o rovnou daň, která jednorázově pokryje všechny potřebné platby (sociální a zdravotní pojištění i daně) na finanční úřad. Dále, pokud podnikáte podle živnostenského zákona, musíte plnit povinnosti stanovené tímto zákonem. Přečíst si můžete i článek o povinnostech pro živnostníky.

 

Legalizace podnikání

 

Každý podnikatel musí nejprve získat oprávnění ke svému podnikání, ať už od živnostenského úřadu nebo jiného úřadu. Pro více informací si přečtěte náš článek o podnikání.

 

Odvody na zdravotního a sociálního pojištění

 

Po zahájení podnikání musíte do osmi dnů nahlásit svou činnost zdravotní pojišťovně a Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ). Zdravotní pojišťovně byste měli zasílat odvody na zdravotní pojištění a platit odvody na sociální pojištění do konce měsíce, za který jsou příspěvky splatné.

 

Jako OSVČ jste povinni platit měsíční odvody na zdravotní a sociální pojištění na základě pokynů, které obdržíte od příslušných úřadů. Tyto příspěvky je třeba zaslat zdravotní pojišťovně a zaplatit OSSZ do konce každého měsíce.

 

V prvním roce podnikání musíte platit alespoň minimální odvody na zdravotní a sociální pojištění. Tento minimální příspěvek musí být zaplacen v měsíci, kdy začnete podnikat, bez ohledu na to, kolik si v daném měsíci vyděláte. Výše příspěvků se každý rok mění a informace o aktuálních sazbách příspěvků najdete na www.businessinfo.cz. V roce 2023 jsou minimální příspěvky:

- Sociální pojištění: 2 944 Kč

- Zdravotní pojištění: 2 722 Kč