Po celý rok jste povinni uchovávat veškeré podklady pro daňovou evidenci, včetně příjmových dokladů, faktur a výdajové evidence, které budou sloužit k výpočtu zdanitelných příjmů. Do konce března následujícího roku po zahájení podnikání musíte podat roční daňové přiznání za předchozí zdaňovací období, jehož prostřednictvím odvedete 15% daň z příjmu. Své finanční odvody řešíte také tak, že okresní správě sociálního zabezpečení předložíte přehled o svých příjmech a výdajích a zdravotní pojišťovně přehled o výdělcích, které podléhají dani. Při využití daňového poradce se termín prodlužuje do začátku července následujícího roku (v roce 2023 je termín stanoven na 3. července 2023).

 

Rovná daň

 

Rovná daň představuje výrazné administrativní zjednodušení, protože pokrývá všechny tři odvody (zdravotní pojištění, sociální pojištění a daň z příjmu) v jedné formě a s jednou měsíční platbou finančnímu úřadu. Pokud se pro rovnou daň rozhodnete, nemusíte podávat přiznání k dani z příjmů fyzických osob ani dokládat přehledy o příjmech a výdajích zdravotní pojišťovně nebo OSSZ. Zda je pro vás rovná daň výhodná, můžete zjistit v kalkulačce na stránkách Ministerstva financí (v českém jazyce). O přechod na rovnou daň můžete požádat pomocí tohotoformuláře.

 

Registrace a platba DPH (daň z přidané hodnoty)

 

Ti podnikatelé, čí obrat během posledních dvanácti měsíců obrat přesáhne dva miliony českých korun, jsou povinni stát se plátci DPH. Plátci DPH jsou povinni pravidelně evidovat své transakce, uvádět DPH na svých fakturách a odvádět tuto daň státu.

 

Další povinnosti podnikatelů

 

Pokud máte zaměstnance, musíte dodržovat jejich práva, jako je minimální mzda, dovolená, pracovní doba a další. Jste také odpovědní za zajištění toho, že zaměstnanci mají odbornou kvalifikaci požadovanou pro jejich role (pokud to příslušné odvětví vyžaduje) a znalosti bezpečnostních a hygienických předpisů. Kromě toho musíte být schopni prokázat bezúhonnost svých zaměstnanců.

 

Pokud prodáváte zboží nebo poskytujete služby koncovým spotřebitelům, musíte dodržovat zákony na ochranu spotřebitele a poskytovat jim základní informace o svých produktech nebo službách.

 

Pokud zpracováváte osobní údaje zákazníků nebo zaměstnanců, musíte dodržovat zákony na ochranu osobních údajů a tyto údaje zabezpečit před zneužitím.

 

Pokud podnikáte na základě živnostenského oprávnění, musíte splnit řadu dalších povinností. Shrnutí těchto povinností naleznete v článku o povinnostech živnostníků.

 

Informační zdroje:

- Webové stránky Finanční správy ČR

- Metropole všech - Podnikání

- Businessinfo.cz - Zdravotní a sociální pojištění (článek v češtině)

- Businessinfo.cz - DPH (daň z přidané hodnoty) (článek v češtině)