Zápis do mateřské školky (nebo zkráceně „školka“) probíhá většinou v květnu, konkrétní termíny si však určují školky samy. Informace o konkrétních datech zápisu obvykle najdete na jejich webových stránkách. O přijetí se rozhoduje na základě předem stanovených kritérií, přičemž přednost mají starší děti žijící v tzv. spádové oblasti.

 

Seznam mateřských škol naleznete na specializovaném webu www.seznamskol.eu v kategorii „Mateřské školy“.

 

Kritéria pro zápis do školky obecně závisí na třech hlavních faktorech: místě bydliště, věku dítěte a povinném očkování. Přednost při přijímání mají zpravidla děti ze spádové oblasti konkrétní mateřské školy (ve městě jejich trvalého bydliště) v předškolním věku.

 

Pro zápis dítěte do školky musíte zajistit aktuálnost všech povinných očkování s výjimkou dětí, které nemohou být očkovány pro trvalou kontraindikaci nebo mají doklad o imunitě vůči infekci. Některé mateřské školy mohou zvážit i další (vlastní) kritéria, která se mohou lišit (např. sourozenec již navštěvuje stejnou školku atd.).

 

Většina veřejných mateřských škol přijímá děti od 3 let, ale nejdříve musí přijmout všechny děti ve věku 5 let, protože v tomto věku je povinná předškolní docházka. Soukromé školky mohou přijímat mladší děti a obvykle mají svá vlastní kritéria pro přijetí.

 

Mateřské školy vyžadují úhradu školného (za pobyt dítěte v MŠ) a stravování. S pobytem dítěte ve školce mohou být spojeny další poplatky, např. za různé potřeby, divadelní představení nebo vycházky. Děti s povinnou školkou neplatí školné.

 

Co dítě potřebuje vědět pro zápis do mateřské školy se liší, ale většina školek neposuzuje konkrétní dovednosti. Základní dovednosti jsou však užitečné pro zkušenost dítěte v mateřské škole. Mezi ně může patřit odpověď na jejich jméno, sdělování jejich potřeb a možnost strávit nějaký čas bez rodičů. Veřejné školky často vyžadují, aby děti byly již naučené na záchod, nepoužívaly dudlíky a uměly se do jisté míry samy najíst.

 

S oblékáním a svlékáním dětí asistují učitelky v mateřských školách.

 

Jak probíhá zápis do školky:

 

Prvním krokem k zápisu dítěte do mateřské školy je získání a vyplnění přihlášky. Lhůta pro podávání přihlášek probíhá zpravidla od 2. května do 16. května, konkrétní termíny však stanoví řídící orgán mateřské školy a měly by být vždy k dispozici na webových stránkách školky.

 

Přihlášku si můžete vyzvednout buď přímo ve školce, na příslušném obecním či městském úřadě, nebo si ji stáhnout na webových stránkách školky. Některá města (např. Brno, Plzeň, České Budějovice a další) provozují speciální portál pro zápis do mateřských škol, kde poskytují potřebné informace pro zápisy do mateřských škol ve svém okolí. Tyto portály většinou neobsahují informace o soukromých školkách.

 

Jakmile přihlášku vyplníte a podepíšete, je potřeba ji ve stanoveném termínu odevzdat příslušné mateřské škole spolu s požadovanými přílohami. Přihlášku můžete také doručit do datové schránky mateřské školy, zaslat poštou, nebo e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (prostý e-mail není přípustný).

 

K přihlášce budete potřebovat občanský průkaz nebo cestovní pas (pro dítě i zákonného zástupce), potvrzení lékaře o povinném očkování (nevztahuje se na 5leté děti s povinnou školkou).

 

Zdroj informací:

www.msmt.cz