Zde naleznete informace o podmínkách rozvodu v ČR a postupu krok za krokem. Tato informace platí i pro cizince, kteří uzavřeli manželství v zahraničí. Dozvíte se, jak probíhá rozvodové řízení u českých soudů a jaká je obvyklá délka tohoto řízení.

 

Za jakých podmínek se mohu jako cizinec rozvést v České republice?

 

Manželství může být v České republice ukončeno, pokud je hluboce, trvale a nenapravitelně narušeno a smíření manželů není očekáváno.

 

V České republice je rozvod v pravomoci soudů. České soudy jsou příslušné k rozvodu, pokud je alespoň jeden z manželů českým občanem.

 

Pokud jsou oba manželé cizinci, je také možné se rozvést, pokud je splněna alespoň jedna z těchto podmínek:

 

1. Manželé mají obvyklé bydliště v České republice.

2. Manželé měli naposledy společné obvyklé bydliště na území České republiky.

3. Jeden z manželů stále bydlí v posledním společném obvyklém bydlišti.

4. Manžel, který nepožádal o rozvod (odpůrce), má své obvyklé bydliště v posledním společném obvyklém bydlišti manželů.

5. Při podání společného návrhu má alespoň jeden z manželů obvyklé bydliště na území České republiky.

6. Navrhovatel má obvyklé bydliště na území České republiky, kde bezprostředně před podáním návrhu na rozvod žil alespoň jeden rok.

 

Kam podat žádost o rozvod

 

Návrh na rozvod musíte podat okresnímu soudu, v jehož obvodu jste vy nebo váš manžel naposledy měli společné obvyklé bydliště.

 

Jakým právem se rozvod bude řídit?

 

Pokud jsou oba manželé občany Ukrajiny, rozhodne o rozvodu český soud, ale použije se ukrajinské právo. Pokud vy a váš manžel nemáte stejné občanství (např. jeden je ukrajinský a druhý slovenský), ale žijete v České republice, použije se české právo.

 

Sporný a nesporný rozvod

 

U sporného rozvodu soud bude zkoumat příčinu rozvratu manželství, zatímco u nesporného se jedná o oboustrannou dohodu. Bude-li váš rozvod sporný či nesporný, určí okolnosti. K nespornému rozvodu je třeba předložit písemné dohody s úředně ověřenými podpisy stran upravující vypořádání vzájemných majetkových vztahů, práv a povinností při společném bydlení a případné vyživovací povinnosti po rozvodu. Pokud manželé mají děti, je nutné předložit soudem schválenou dohodu o uspořádání pro nezletilé děti po rozvodu. Pokud se stranám nepodaří vyřešit zmíněné záležitosti dohodou, bude se jednat o sporný rozvod – časově náročnější a nákladnější soudní proces.

 

Dokumenty v českém jazyce

 

Návrh na rozvod musí být podán v českém jazyce a všechny potřebné dokumenty musí být doloženy v českém jazyce. Veškeré důkazy dokládající trvalý a hluboce zakořeněný rozpad manželství a další dokumenty musí být rovněž v češtině.

 

Překlady by měl zajistit soudní překladatel. U soudu můžete požádat o jmenování překladatele, který přeloží návrh na rozvod a zajistí překlad při ústním jednání. Odpůrce (ten, kdo návrh na rozvod nepodal) se může vzdát práva na překlad návrhu.

 

Délka soudního řízení

 

Kvůli překladům může rozvodové řízení u soudu trvat šest měsíců i déle. Pokud jeden z manželů žije v zahraničí a není zastižitelný (odmítá poštu a komunikaci), může to vést k dalším průtahům.

 

U plánovaného rozvodu je vhodné se poradit s právníkem, který může poskytnout konkrétní informace pro váš případ.

 

Prameny:

 

Seznam soudů - [justice.cz/soudy](https://justice.cz/soudy)

 

Portál vlády - [Rozvod v manželství (v češtině)](https://portal.gov.cz/informace/rozvod-manzelstvi-INF-55)