Před porodem a bezprostředně po něm máte jako matka nárok na mateřskou dovolenou. Dozvíte se zde o svých právech v souvislosti s těhotenstvím a porodem jakožto zaměstnankyně a dále zjistíte, jaké jsou vaše možnosti finančního zabezpečení před a po narození dítěte. Dozvíte se, jak postupovat a jaká pravidla musíte splnit pro čerpání mateřské a případně nemocenské. Najdete zde také informace o právech otce dítěte.

 

Mateřská dovolená

 

Čekáte-li dítě a jste zaměstnaná, musí vám zaměstnavatel umožnit čerpání mateřské dovolené. Mateřská dovolená se poskytuje v délce 28 týdnů (minimálně 14 týdnů), pokud máte jedno dítě, a 37 týdnů, pokud máte více dětí. Na mateřskou dovolenou nastoupíte 8 až 6 týdnů před očekávaným termínem porodu. Nemůže skončit dříve než 6 týdnů po porodu.

 

Otcovská dovolená

 

Jako otec dítěte můžete do šesti týdnů po porodu požádat o otcovskou, kterou můžete pobírat až 14 po sobě jdoucích dnů z nemocenského pojištění. Od sedmého týdne po porodu se můžete s matkou v péči o dítě střídat.

 

Peněžitá pomoc v mateřství

 

Pokud splňujete následující podmínky, máte nárok na peněžitou pomoc po celou dobu mateřské dovolené:

 

V posledních dvou letech před nástupem na mateřskou jste byla jako zaměstnankyně pojištěna alespoň 270 kalendářních dnů, nebo jste si platila pojištění jako OSVČ.

 

Pokud vám pracovní poměr skončí v těhotenství (čímž ztratíte pojištění), vztahuje se na vás tzv. ochranná lhůta. Toto je ochranná míra, která umožňuje ženě žádat o mateřskou podporu po určitou dobu navíc po zániku zaměstnaneckého pojištění. Pokud jste byla v ČR zaměstnána více než 180 dnů, ochranná lhůta trvá 180 dnů. U žen, co byly zaměstnány kratší dobu, ochranná lhůta trvá tolik dnů, kolik trvalo jejich zaměstnáni.

 

Výše peněžní pomoci se vypočítává na základě vašeho platu. Odhadovanou částku si můžete spočítat pomocí kalkulačky Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV).

 

Nemocenská dávka

 

Pokud nemáte nárok na peněžitou pomoc v mateřství, můžete stále pobírat nemocenskou. Od šestého týdne před očekávaným termínem porodu může lékař rozhodnout o vaší pracovní neschopnosti, která pak bude ukončena šest týdnů po porodu. Pokud lékař určí, že jste neschopná práce z důvodu rizikového těhotenství, budete v době 8 až 6 týdnů před porodem na nemocenské a následně dle rozhodnutí lékaře přejdete na mateřskou. Pokud nemáte nárok na peněžitou pomoc v mateřství, budete dále pobírat nemocenskou dávku.

 

Jak postupovat při nástupu na mateřskou

 

Termín porodu a následně i nástup na mateřskou určí váš gynekolog. Lékař vám poskytne vyplněný formulář, který předložíte zaměstnavateli. Formulář žádosti o peněžitou pomoc v mateřství může rovněž vyplnit váš gynekolog, který jej bude mít k dispozici.

 

Přečtěte si článek 'Rodičovská dovolená' a zjistěte, za jakých podmínek můžete zůstat doma a starat se o své dítě i po mateřské dovolené.

 

Informační zdroje:

 

Česká správa sociálního zabezpečení - [peněžitá pomoc v mateřství](https://www.cssz.cz/penezita-pomoc-v-materstvi)

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí - [PDF dokument](https://www.mpsv.cz/documents/20142/2786931/desatero_ukrajinci_pracujici_v_CR.pdf/), [PDF dokument](https://www.mpsv.cz/documents /20142/953091/PPM_RP_2015_m.pdf/11af7ea9-217c-6a83-d129-22ff0ebe1e8b)"