Zákoník práce poskytuje zvýšenou ochranu zaměstnaným ženám během těhotenství, mateřské a rodičovské dovolené. V tomto období vám přísluší řada práv a výhod.

Zde se dozvíte o:

  • mateřské dovolené,
  • kdo má nárok na peněžitou pomoc v mateřství,
  • právech otce dítěte jako zaměstnance,
  • vašich možnostech finančního zabezpečení před a po narození dítěte.

 

Za určitých podmínek můžete získat peněžitou pomoc v mateřství nebo v případě nemoci. Rodičovskou dovolenou může čerpat do tří let vašeho dítěte kterýkoli z rodičů, takže na ni má právo matka i otec. Po tuto dobu máte také nárok na rodičovskou dovolenou a zaměstnavatel vám musí zachovat pracovní pozici.

Mateřská dovolená

Čekáte-li dítě a jste zaměstnaná, musí vám zaměstnavatel umožnit čerpání mateřské dovolené.

Pokud čekáte jedno dítě, můžete si vzít mateřskou dovolenou po dobu 28 týdnů, přičemž minimálně 14 týdnů je povinné. Pokud však čekáte více než jedno dítě, máte nárok na 37 týdnů mateřské dovolené.

Na mateřskou dovolenou můžete nastoupit 8 až 6 týdnů před očekávaným termínem porodu, ale musí trvat minimálně 6 týdnů po narození dítěte.

Jak tohoto práva mohu využít?

Termín porodu a následně i nástup na mateřskou určí váš gynekolog. Ten vám poskytne vyplněný formulář, který předložíte zaměstnavateli. Formulář žádosti o peněžitou pomoc v mateřství může vyplnit i váš gynekolog, který jej bude mít k dispozici.

Peněžitá pomoc v mateřství

Mateřskou podporu zvanou „peněžitá pomoc v mateřství“ můžete čerpat po celou dobu mateřské dovolené, pokud splníte jednu z těchto základních podmínek:

1. V posledních dvou letech před nástupem na mateřskou jste byla jako zaměstnankyně pojištěna alespoň 270 kalendářních dnů, nebo jste si platila pojištění jako OSVČ.

2. Váš pracovní poměř skončí v těhotenství a vztahuje se na vás tzv. ochranná lhůta. Toto je ochranná míra, která umožňuje ženě žádat o mateřskou podporu po určitou dobu po zániku zaměstnaneckého pojištění. Pokud jste byla v ČR zaměstnána více než 180 dnů, ochranná lhůta trvá 180 dnů. U žen, co byly zaměstnány kratší dobu, ochranná lhůta trvá tolik dnů, kolik trvalo jejich zaměstnáni.

Výše peněžní pomoci se vypočítává na základě vašeho platu. Odhadovanou částku si můžete spočítat pomocí kalkulačky Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV).

Otcovská dovolená

Pokud jste otcem dítěte, můžete požádat o dávku otcovské poporodní péče (tzv. otcovskou) do 6 týdnů po narození dítěte. Od 7. týdne po porodu máte možnost sdílet pečovatelské povinnosti s matkou dítěte. To je dávka poskytovaná z nemocenského pojištění, která vám nahrazuje mzdu během 14 dnů.

Nemocenská dávka

Pokud nemáte nárok na peněžitou pomoc v mateřství, můžete stále pobírat nemocenskou. Od šestého týdne před očekávaným termínem porodu může lékař rozhodnout o vaší pracovní neschopnosti, která pak bude ukončena šest týdnů po porodu. Pokud lékař určí, že jste neschopná práce z důvodu rizikového těhotenství, budete v době 8 až 6 týdnů před porodem na nemocenské a následně dle rozhodnutí lékaře přejdete na mateřskou. Pokud nemáte nárok na peněžitou pomoc v mateřství, budete dále pobírat nemocenskou dávku.

Ochrana zaměstnankyň

 

Zákoník práce poskytuje zvýšenou ochranu zaměstnaným ženám během těhotenství, mateřské a rodičovské dovolené. Během tohoto období jste chráněni před:

  • Výpověď: Během těhotenství a mateřské či rodičovské dovolené vás zaměstnavatel nemůže propustit nebo náhle ukončit pracovní smlouvu. Mohou to udělat pouze tehdy, když dojde k velkým organizačním změnám, které by měly za následek zrušení vaší pozice bez náhrady. Pokud vám tedy zaměstnavatel nabídne ukončení pracovního poměru na základě vzájemné dohody, ujistěte se, že znáte svá práva. Pokud pracovní poměr ukončit nechcete, dohodu nepodepisujte. Toto pravidlo však neplatí, pokud jste ve zkušební době nebo máte pracovní smlouvu na dobu určitou.

Získání nižší nebo jiné pracovní pozice po návratu do práce: Při návratu do práce po mateřské dovolené vám zaměstnavatel musí nabídnout vaši původní pracovní pozici na stejném pracovišti. Pokud se vrátíte do práce po rodičovské dovolené (do tří let od narození dítěte), může vás zaměstnavatel zaměstnat na libovolné pozici dle vaší pracovní smlouvy.

 

Přeřazení na jinou práci: Během těhotenství, kojení a do 9 měsíců po porodu jsou některé druhy práce a pracoviště zakázány. Zejména ty, které zahrnují vystavení záření, chemikáliím nebo nadměrné fyzické zátěži. Pokud jste povinni vykonávat takovou nevhodnou práci, musí vás zaměstnavatel přeřadit na vhodnější pozici. Pokud by tímto převodem došlo ke snížení příjmu, máte nárok na vyrovnávací dávku v těhotenství a mateřství. Jedná se o dávku vyplácenou z vašeho zdravotního pojištění.

 

Ochrana rodičovských práv

 

Zákoník práce také poskytuje další ochranu osobám pečujícím o děti. Pracovní podmínky jsou přizpůsobeny potřebám péče o děti. Požádá-li zaměstnankyně pečující o dítě do 15 let o změnu pracovní doby, zaměstnavatel by měl této žádosti vyhovět, pokud to nenaruší závažné provozní důvody. Těhotné zaměstnankyně a zaměstnankyně pečující o děti do 8 let mohou být vyslány na pracovní cesty mimo místo svého pracoviště nebo bydliště pouze s jejich souhlasem.

Porodné – co to je a kdo na něj má nárok?

Porodné je jednorázový příspěvek poskytovaný rodinám s nízkými příjmy na úhradu nákladů spojených s narozením prvního a druhého dítěte. Nárok na porodné má žena, která porodila první nebo druhé dítě (v ČR) a celkový příjem rodiny je nižší než 2,7násobek životního minima. Výše porodného je pevná, celkem 13 000 Kč na první dítě a 10 000 Kč na druhé dítě.

Jste-li držitelem dočasné ochrany, nemáte v současné době možnost žádat o další sociální dávky, jako je porodné, přídavky na dítě nebo příspěvek na bydlení z důvodu nízkého příjmu rodiny. O tyto příspěvky mohou žádat pouze osoby se statusem mezinárodní ochrany.

Informační zdroje:

 

Česká správa sociálního zabezpečení (Česká správa sociálního zabezpečení) - [otcovská dovolená](https://www.cssz.cz/otcovska)

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí - [Porodné](https://www.mpsv.cz/-/porodne)

 

Státní inspektorát práce - [Informace pro ukrajinské občany](https://www.suip.cz/web/suip/novinky/-/asset_publisher/Z8ivneU2D1Hv/content/informace-pro-obcany-ukrajiny