Zde se dozvíte o svých právech jako pečovatel o dětí do 3 let na rodičovské dovolené. Rodičovský příspěvek může čerpat buď matka, nebo otec, ale vždy jen jeden z rodičů najednou. O tom, kdo to bude, se musí rozhodnout rodiče mezi sebou. Tento průvodce vysvětluje postup žádosti a nutné podmínky pro získání příspěvku.

 

Rodičovská dovolená

 

Rodičovská dovolená je schválená nepřítomnost v práci, kterou lze čerpat do 3 let věku dítěte (od 31. 12. 2023 až do 4 let věku dítěte). Musíte o něj požádat svého zaměstnavatele. Mějte na paměti, že nárok na něj může uplatnit kterýkoli z rodičů, takže je na vás, kdo si to vezme (více čtěte v článku Rodičovská práva v zaměstnání).

Váš zaměstnavatel je povinen vám držet pracovní místo po dobu vaší nepřítomnosti. Pokud si přejete zůstat s dítětem doma i po jeho dovršení 3 let, můžete požádat svého zaměstnavatele o neplacené volno. Pamatujte, že zaměstnavatel není povinen vaší žádosti vyhovět, pokud dítě je starší 3 let a pokud zajistit si náhradní péči pro něj vám nic nebrání.

 

Jak požádat o rodičovskou dovolenou

 

Před skončením mateřské dovolené podejte písemně svému zaměstnavateli žádost o rodičovskou dovolenou. Na formu žádosti nejsou kladeny žádné konkrétní požadavky. V přihlášce uveďte předpokládanou délku dovolené. Pokud ji neuvedete, předpokládá se, že bude trvat do tří let věku dítěte.

 

Rodičovský příspěvek

 

Rodičovský příspěvek můžete pobírat, pokud vám byla udělena mezinárodní ochrana. Držitelé dočasné ochrany na tuto výhodu nárok nemají.

Rodičovský příspěvek je určen pro jednoho z rodičů, který zajišťuje řádnou a celodenní péči o dítě do 4 let (v případě více dětí pobíráte příspěvek na nejmladší dítě). Otec musí být uveden v rodném listě dítěte, aby se mohl s matkou střídat.

 

Výše a výplata rodičovského příspěvku

 

  • Celková výše rodičovského příspěvku je pro všechny stejná a činí 300 000 Kč (450 000 Kč u dvojčat nebo vícerčat).
  • Rodičovský příspěvek můžete pobírat do 4 let věku dítěte.
  • Pokud splníte základní podmínky (zejména příjmové), rodičovský příspěvek můžete přizpůsobit své situaci: měsíční výše příspěvku se bude odvíjet od délky jeho čerpání.
  • Svůj plán čerpání můžete měnit každé tři měsíce.
  • Dostáváte příspěvek pouze na nejmladší dítě. Pokud se vám mezitím narodí další dítě, přídavek na první dítě zanikne. Stane se to, i když jste ještě nevyčerpali celou částku. Čekáte-li druhé dítě zatímco čerpáte příspěvek na první, je důležité si podle toho nastavit svůj plán čerpání.

 

Od roku 2024 se rodičovský příspěvek zvýší na 350 000 Kč na jedno dítě a 525 000 Kč na dvojčata nebo vícerčata. Doba pobírání rodičovského příspěvku se zkrátí ze současných čtyř let na tři roky. Tyto změny se týkají dětí narozených od 1. ledna 2024.

 

Podmínky pro pobírání rodičovského příspěvku

 

Abyste měli nárok na příspěvek, musíte se osobně starat o dítě celodenně. Tato podmínka se považuje za splněnou i v případě, že dítě do 2 let navštěvuje jesle nebo mateřskou školu v rozsahu až 92 hodin měsíčně. Pokud pracujete nebo jste OSVČ, musíte svému dítěti zajistit náhradní péči. Pro děti starší dvou let nejsou v předškolních zařízeních žádná omezení docházky.

 

Jak se přihlásit

Máte dvě možnosti, jak o příspěvek požádat:

1. Osobně se dostavit na úřad práce podle místa vašeho bydliště,

2. Nebo podat přihlášku online.

Žádost se podává po tom, co vám skončí vyplácení peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenské z důvodu těhotenství a porodu.

Pokud jste dosud nenárokovali žádnou dávku nebo pokud částka, kterou v rámci rodičovského příspěvku obdržíte bude nižší, než plná a daná zákonem částka, můžete požádat o vyplacení zbývající částky během mateřské dovolené.

 

Požadované dokumenty

  • rodný list dítěte,
  • potvrzení o pobytu v ČR (mezinárodní ochrana) a informace o pobytu.
  • Pokud jste jako matka nepobírala peněžitou pomoc v mateřství (nebo pokud pro výpočet dávky využíváte příjmy otce), doložte o svém příjmu potvrzení České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ).

 

Informační zdroje:

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) - [Žádost o rodičovský příspěvek](https://www.mpsv.cz/-/zadost-o-rodicovsky-prispevek)

 

Úřad práce - [Rodičovský příspěvek](https://www.uradprace.cz/web/cz/rodicovsky-prispevek), [Žádost o rodičovský příspěvek online](https://www.uradprace.cz/-/pozadejte-o -rodicovsky-prispevek-on-line)

 

Centrum pro podporu integrace migrantů - [Sociální zabezpečení pro matky-cizinky](https://www.cicops.cz/cz/socialni-poradenstvi/14-infoservis/manzelstvi-narozeni-ditete-rodina/32-socialni-zabezpeceni- matek-cizinek)