Co je to daňové přiznání a komu je určeno? Daně nejsou vždy špatné. Když máte přeplatek na daních, můžete získat peníze zpět. 

 

Kdo je povinen podat daňové přiznání?

Daňové přiznání jsou povinní podávat všichni ti, kdo:

 • dosáhne v průběhu roku 2023 příjmů nad 50 000 Kč, tento příjem není osvobozen z daní nebo podléhat  srážková daň,
 • pobírá příjmy od více zaměstnavatelů současně (souběhem pracovního poměru nebo dohod o pracovní činnosti).),  kromě případů, kdy osoba:
 • má příjmy ze zaměstnání a ostatní příjmy vyšší než 20 000 Kč,
 • za fyzické osoby, které zemřely v roce 2023, jsou odpovědní za podání daňového přiznání jejich dědicové, konkrétně správci pozůstalosti nebo dědictví,
 • daňovou ztrátu,
 • obdrží výplatu pojistného plnění ze soukromého životního nebo důchodového pojištění ,
 • samostatně výdělečně činná osoba (OSVČ) a OSVČ v paušálním režimu, kteří porušili podmínky paušálního režimu.

Podání daňového přiznání může být výhodné, protože umožňuje uplatnit různé odpočty (které v konečném důsledku mohou snížit váš zdanitelný příjem), jako je darování krve, příspěvek na doživotní nebo důchodové spoření, odpočet na manžela, slevu na dítě a další.

(!) Daňové přiznání lze podat i dobrovolně, tj. když poplatník není povinen je podávat, ale může.

 

Proč podávat daňové přiznání, i když se na vás povinnost nevztahuje?

Zejména by to mohlo být užitečné pro ty, kteří:

 • pracovali na základě smlouvy „DPP“, kde byly daně odečteny, ale mohli by potenciálně získat náhradu prostřednictvím daňového přiznání;
 • neobdrželi od zaměstnavatele roční zúčtování;
 • jejichž zaměstnavatel neuplatňoval určité srážky nebo daňové úlevy (jako životní pojištění, penzijní příspěvky, dary atd.).
 • nemohou využívat odpočty nebo daňové úlevy po celý rok, protože jsou daňovým nerezidentem.
 • nepracovali plný rok, takže si nenárokovali některé daňové výhody (např. část roku strávili v zaměstnání a část pobírali podporu v nezaměstnanosti, rodičovský příspěvek, nemocenskou, anebo měli status studenta.

 

Daňové odpočty. Stojí to za to? Jak jsou definovány?

Odpočty jsou definovány zákonem o daních z příjmů:

 • základní sleva na dani 30 840 Kč – měsíčně 2 570 Kč,
 • sleva na nepracujícího manžela či manželku – 24 840 Kč,
 • základní sleva pro ZTP 2 520 Kč – měsíčně 210 Kč,
 • prodloužená sleva na invaliditu 5 040 Kč – měsíčně 420 Kč,
 • sleva pro držitele průkazu ZTP/P 16 140 Kč – 1 345 Kč měsíčně,
 • sleva na studenta 4 020 Kč – měsíčně 335 Kč (tuto slevu lze uplatnit za poslední zdaňovací období 2023, od 1. 1. 2024 se sleva ruší),
 • sleva za umístění dítěte 16 200 Kč (tuto slevu lze uplatnit naposledy za zdaňovací období 2023, od 1. 1. 2024 se tato sleva ruší)
 • a dále § 35 odst. 4 zákona o daních z příjmů – sleva na dani za zastavenou exekuci.

Daň poplatníka se snižuje o zápočet za zastavenou exekuci, který se rovná náhradě přiznané exekutorem při zastavení exekuce. Tento kredit se vztahuje na pohledávky do maximální výše 1 500 Kč s kompenzací ve výši 30 % z inkasované částky. Maximální sleva na dani za jednu exekuci je 450 Kč.

Podle § 35 odst. 4 zákona o daních z příjmů mají nárok na slevu na dani fyzické i právnické osoby (poplatníci). Přiznanou náhradu za zastavenou exekuci by zaměstnanci měli zahrnout do žádosti o roční odúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění. Měli by také poskytnout rozhodnutí (nebo rozhodnutí) o zastavení exekuce.

Daňové slevy na děti:

 • na 1 dítě 15 204 Kč – měsíčně 1 267 Kč,
 • na 2 děti 22 320 Kč – měsíčně 1 860 Kč,
 • na 3 a více dětí 27 840 Kč – měsíčně 2 320 Kč.

Pro nárok na toto daňové zvýhodnění musí poplatník splnit základní podmínku: jeho vyživované dítě s ním musí žít ve společné domácnosti v rámci České republiky, Evropské unie nebo země Evropského hospodářského prostoru.

Daňové zvýhodnění můžete uplatnit formou slevy na dani, daňového bonusu nebo kombinace slevy na dani a daňového bonusu.

 

Kde začít? – Daňový domicil

Co je daňový domicil? Považujte daňový domicil za svůj daňový domov. Je to místo, kde vás vláda považuje za žijícího z daňových důvodů. Získání potvrzení o daňovém domicilu tedy znamená, že jste oficiálně uznáváni jako někdo, kdo musí platit daně na konkrétním místě.

Pokud ukrajinský občan s dočasnou ochranou splňuje podmínky daňové rezidence České republiky, může si u místního finančního úřadu vyžádat potvrzení o daňovém domicilu. Finanční úřad, pod nějž spadá fyzická osoba, je založen na adrese jejího trvalého bydliště nebo místa, kde převážně bydlí. Toto potvrzení je nutné k podání daňového přiznání. Poplatek za žádost je 100 Kč a na potvrzení si budete muset počkat.

Podání daňového přiznání

Standardní termín pro podání papírového daňového přiznání za rok 2023 připadá na 2. dubna 2024. Jste-li OSVČ, jste povinni podat daňové přiznání elektronicky do 2. května 2024.

3 možnosti jak odevzdat daňové přiznání:

 • osobně odevzdat vyplněný formulář na příslušném finančním úřadu (do 2. dubna 2024)
 • poštou do (2. dubna 2024).
 • odesláním online formuláře přes portál MOJE daně (mfcr.cz) – do 2. května.

Jaké dokumenty si mám připravit?

Při podání daňového přiznání je třeba jako přílohy uvést:

 • potvrzení o zdanitelných příjmech od zaměstnavatele,
 • kopii vašeho pasu,
 • kopii dočasného ochranného víza,
 • originály nebo ověřené kopie dalších potřebných dokumentů (např. potvrzení o studiu dětí, rodné listy dětí apod.).

Více informací o vašich právech a povinnostech naleznete na stránkách Finanční správy ČR.

Zdroje:

Finanční správa: https://www.financnisprava.cz/dane/informace-valka-na-ukrajine/informace-k-danovym-pravum-a

Euraxess:

https://www.euraxess.cz/czeska-republika/informacni-pomoc/podminky-zamestnani-a-pracovni-povoleni