Tento článek stručně vysvětluje, jak systém sociálního zabezpečení v České republice funguje, jaké výhody nabízí, kdo na ně má nárok a jak se přihlásit.

Systém sociálního zabezpečení je státní program ochrany a podpory lidí v tíživé situaci. Nabízí finanční podporu a sociální služby.

Systém sociálního zabezpečení se skládá z:

 • Sociální pojištění – na podporu jednotlivců, kteří čelí problémům, jako je nemoc, invalidita, stáří;
 • Dávky sociální podpory – finanční podpora rodin (příspěvek na dítě, rodičovský příspěvek), příspěvek na bydlení, porodné, pohřebné, podpora pěstounské péče;
 • Sociální asistence – služba, která nabízí různou pomoc a podporu lidem, kteří se ocitli v obtížné situaci.

Sociální pojištění:

Sociální pojištění je jako spořicí plán pro každého, kdo žije a pracuje v České republice, včetně cizinců. Je tu proto, aby vám pomohl, když nemůžete pracovat z důvodu nemoci, stáří nebo péče o člena rodiny.

 

Pokud máte zaměstnání, pojištění za vás platí zaměstnavatel. Pokud jste OSVČ, jste povinni si ji platit sami.

 

Jste-li OSVČ, jste povinni odvádět pojistné na důchodové pojištění, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a nemocenské pojištění na účet příslušné okresní správy sociálního zabezpečení – záleží na adrese trvalého bydliště (resp. pobytu) osoby samostatně výdělečně činné. Každý měsíc jste povinni platit zálohu.

 

Relevantní informace naleznete v ePortálu ČSSZ.

 

Sociální podpora:

Tento druh podpory vám má pomoci v konkrétních situacích, jako když máte dítě, potřebujete místo k bydlení nebo máte zařídit pohřeb. Tyto dávky jsou založeny na vašem příjmu (pokud je váš příjem nižší než „životní minimum“) nebo na konkrétních okolnostech.

Tyto dávky jsou:

 • mateřská,
 • příspěvky na děti,
 • rodičovské příspěvky,
 • příspěvky na bydlení,
 • pohřebné, a
 • podpora pěstounské péče.

 

Držitelé mezinárodní ochrany mají k této podpoře přístup za stejných podmínek jako občané ČR, takže pokud máte status dočasné ochrany nebo jinou formu ochrany, můžete být podporováni prostřednictvím tohoto systému.

Dávky vyplácí úřad práce a odbor státní sociální pomoci.

 

Kdo má nárok na dávky sociální podpory? (podpora rodin)

 • občan České republiky nebo osoba, která je rezidentem České republiky (neobčanem České republiky),
 • občan EU, na kterého se přímo vztahují předpisy Evropského hospodářského společenství,
 • cizinec, který je hlášen k pobytu na území České republiky, a to po 365 dnech ode dne nahlášení pobytu; (s výjimkou žadatelů o mezinárodní ochranu, kteří jsou ubytováni v ubytovacím středisku ministerstva vnitra)
 • cizinec mladší 1 roku, narozený v ČR a hlášený k pobytu na území ČR (s výjimkou žadatelů o mezinárodní ochranu, kteří jsou ubytováni v ubytovacím středisku ministerstva vnitra);
 • nezletilý cizinec v systému pěstounské péče v ČR,
 • cizinec, který je držitelem povolení k dlouhodobému pobytu s přiznaným právním postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta Evropského hospodářského společenství v jiném státě EU, kterému bylo uděleno právo k dlouhodobému pobytu v Česká republika,
 • rodinní příslušníci cizince, který je držitelem povolení k dlouhodobému pobytu s přiznaným právním postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta Evropského hospodářského společenství v jiném státě EU, kterému bylo uděleno právo na dlouhodobý pobyt v ČR,
 • cizinec, který je držitelem povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky za účelem vědeckého výzkumu,
 • cizinec, kterému byla poskytnuta dodatečná ochrana,
 • cizinec, kterému bylo uděleno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky za účelem zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci,

a to v případě, že má bydliště v ČR.

Žádosti o dávky sociální podpory se podávají na krajskou pobočku Úřadu práce ČR podle bydliště jedince oprávněného na dávku.

Adresy Krajských poboček Úřadu práce ČR naleznete na https://www.uradprace.cz/web/cz/kontakty-2 .

Formuláře jsou bohužel v češtině, ale můžete se přihlásit i osobně na vybrané Krajské pobočce Úřadu práce ČR.

Žádat můžete buď ONLINE , osobně na místně příslušném úřadu práce, poštou na místně příslušný úřad práce, e-mailem na místně příslušný úřad práce (s ověřeným e-podpisem) nebo datovou schránkou (česká elektronická služba pro komunikaci se státem instituce). Přihlášky jsou k dispozici na https://www.mpsv.cz/web/cz/formulare#statni-socialni-podpora

 

Sociální pomoc:

Tato pomoc je určena k tomu, aby vás podpořila, pokud jsou ohrožena vaše práva nebo když se nacházíte v hmotné či sociální nouzi, což znamená, že čelíte něčemu, co ohrožuje vaši pohodu a kvalitu života (jako jsou ekonomické potíže, sociální izolace, diskriminace, nebo jiné sociální a vztahové záležitosti).

Pomoc zahrnuje:

 • sociální poradenství,
 • sociálně-právní ochrana,
 • poskytování sociálních služeb nebo
 • vyplácení dávek sociální pomoci.

Součástí této sítě jsou i neziskové organizace, které se zaměřují na sociální služby.

Dále se jedná o dávky sociální péče – peněžitou pomoc osobám závislým na péči jiné osoby nebo osobám se zdravotním postižením, které vyplácí úřad práce.

Kdo má nárok na dávky sociální péče? (podpora lidí se zdravotním postižením)

 • Osoba, která má trvalý pobyt v ČR
 • Osoba, které byla udělena mezinárodní ochrana
 • Osoba bez trvalého pobytu na území České republiky, které toto právo přiznává mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu
 • Občan EU, který má hlášený pobyt na území ČR déle než 3 měsíce
 • Rodinný příslušník občana EU, který má hlášený pobyt na území ČR déle než 3 měsíce
 • Osoba, která je držitelem povolení k trvalému pobytu s přiznaným právním postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském hospodářském společenství na jiném území EU, je-li hlášena k dlouhodobému pobytu na území České republiky a je-li /ona/mají bydliště v ČR

Mezi dávky sociální péče patří:

 • Finanční podpora mobility
 • Finanční podpora pro jakoukoli další pomůcku
 • Identifikační průkaz osoby se zdravotním postižením, která nabízí i určité výhody

Žádost můžete podat na jakémkoli úřadu práce po celé ČR .

 

Pokud potřebujete pomoc s přístupem k potřebným informacím, Sdružení pro integraci a migraci nabízí bezplatné právní a sociální poradenství. Informace najdete zde: https://www.migrace.com/en/mission/assistance .

K informacím o sociálních službách se můžete dostat také v angličtině zde .