Pokud jste nově příchozí z Ukrajiny a máte problémy s dočasnou ochranou, bydlením, financemi, zaměstnáním, zdravotní péčí nebo školstvím, můžete se stejně jako čeští občané obrátit na ombudsmana.


Ombudsman vám MŮŽE pomoci v následujících situacích:

Dočasná ochrana:

- Pokud vám Regionální centrum pomoci pro Ukrajinu (KACPU) zamítlo žádost o dočasnou ochranu bez udání důvodu.

- Pokud Ministerstvo vnitra zamítlo nebo zrušilo vaši dočasnou ochranu.

Finanční potíže:

- Pokud jste neobdrželi humanitární pomoc nebo nesouhlasíte s její výší a máte mimořádný výdaj (např. kauci na nájemné).

Zaměstnání: V případě, že jste se ocitli v situaci, kdy vám byla poskytnuta humanitární pomoc:

- Pokud máte problémy s úřadem práce (např. s evidencí, rekvalifikací nebo vám hrozí vyřazení z evidence).

- Pokud jste si stěžovali na svého zaměstnavatele na inspektorátu práce a nebylo vám pomoženo (např. nevyplacená mzda nebo šikana).

Bydlení:

- Pokud úřady neoprávněně požadují platbu za bydlení, které byste měli dostat zdarma.

- Pokud vám KACPU nepřidělil náhradní ubytování nebo vás z bydlení vyloučil, přestože existují důvody, proč nemůžete zůstat ve stávajícím ubytování.

Diskriminace: V případě, že se jedná o diskriminaci, můžete se obrátit na KACPU:

- Pokud jste diskriminováni kvůli své národnosti, rase nebo etnickému původu.

S péčí o dítě:

- Pokud víte o dítěti bez doprovodu nebo o dítěti, o které pečující osoba nepečuje odpovídajícím způsobem.

S péčí o zdraví:

- Pokud nesouhlasíte s přístupem lékaře, nemocnice nebo veřejné zdravotní pojišťovny.


Vzdělávání:

- Pokud nesouhlasíte s postupem úřadů v oblasti vzdělávání.

Důchody:

- Pokud nejste spokojeni s rozhodnutím České správy sociálního zabezpečení týkajícím se vašeho důchodu.

Sociální služby:

- Pokud jste si stěžovali na poskytovatele sociálních služeb a nebyli jste spokojeni s výsledkem inspekce sociálních služeb nebo krajského úřadu.

 


Ombudsman vám NEMŮŽE pomoci zejména v případech:

- Spory s pronajímateli nebo zaměstnavateli, které nesouvisejí s diskriminací. Tyto situace musí řešit soud.

- Nesouhlasů se soudními rozhodnutími.

 


Kontakt:

Veřejného ochránce práv můžete kontaktovat prostřednictvím následujícího e-mailu: podatelna@ochrance.cz.