V této příručce vám pomůžeme pochopit, kde a jak se přihlásit do kurzů první pomoci v České republice a proč jsou pro vás důležité.

 

Proč jsou kurzy první pomoci užitečné?

 • Život zachraňující dovednosti: Kurzy první pomoci vás naučí základní dovednosti, jako je KPR (kardiopulmonální resuscitace), zastavení krvácení a zvládání mimořádných událostí. Tyto dovednosti mohou znamenat velký rozdíl při záchraně něčího života při nehodách nebo lékařských pohotovostech.

 

 • Důvěra a klid: Vědět, co dělat v případě nouze, vám může pomoci zůstat v klidu a sebevědomí. To nejen prospěje osobě, která potřebuje pomoc, ale také vám to pomůže cítit se lépe připraveni a mít situaci pod kontrolou.

 

 • Zvýšená bezpečnost: Tím, že se naučíte první pomoc, budete lépe vybaveni pro zvládnutí běžných zranění a nehod, které se mohou stát doma, v práci nebo na veřejných místech. To znamená, že budete schopni poskytnout okamžitou pomoc, dokud nedorazí odborná lékařská pomoc.

 

 • Profesní požadavky: Některá zaměstnání, zejména ta, která zahrnují péči o ostatní, jako je péče o děti nebo vyučování, mohou vyžadovat základní nebo specializované školení první pomoci. Certifikace první pomoci vás může učinit atraktivnější pro potenciální zaměstnavatele.

Kde kurzy najdete?

Český červený kříž je jedním z největších poskytovatelů kurzů první pomoci v zemi. Nabízejí kurzy v různých regionech a podrobnosti o místech a cenách najdete na jejich webových stránkách. Někdy jsou tyto kurzy nabízeny zdarma v rámci zdravotních kampaní (nezapomeňte se podívat do kalendářů kurzů na webových stránkách poskytovatelů kurzů) nebo je může váš zaměstnavatel uhradit jako pracovní benefit.

 • Jak se přihlásit?

Přihlásit se do kurzu první pomoci je snadné. Můžete si vybrat z různých typů kurzů podle svých potřeb a požadované úrovně školení. NavštivteWeb Českého červeného kříže zaregistrovat se do kurzu, který vyhovuje vašemu rozvrhu a preferencím. Nebo se podívejte na seznam poskytovatelů kurzů první pomoci na konci tohoto článku.

 

Dostupné typy kurzů:

Toto je obecný přehled různých typů kurzů první pomocidostupný na stránkách Českého červeného kříže. Na konci článku jsme vám poskytli seznam poskytovatelů kurzů první pomoci v České republice – jejich výběr kurzů se může od tohoto lišit, protože může být omezenější, někteří poskytovatelé však kurzy v angličtině mají – který je uveden v seznamu.

 

Pro širokou veřejnost:

 • Základy první pomoci (12 hodin): Tento kurz pokrývá základní dovednosti první pomoci, které by měl znát každý, jako je KPR, léčba popálenin a zvládání případů udušení.
 • Zákony o záchraně života(4 hodiny): Tento kratší kurz se zaměřuje na základní dovednosti zachraňující život, jako je KPR a kontrola krvácení. Je vhodný pro školení první pomoci na pracovišti a naučí vás, co dělat v kritických situacích.
 • Rozumíme si, pomáháme si (8 hodin): Tento kurz vás naučí, jak komunikovat a poskytovat základní první pomoc lidem se zdravotním postižením a seniorům. Je důležité porozumět jejich specifickým potřebám a tomu, jak jim v nouzi pomoci.

Pro konkrétní skupiny:

 • Mladý zdravotník prvního a druhého stupně(10 a 16 hodin): Tyto kurzy jsou určeny pro děti základních škol, seznamují je se základními dovednostmi první pomoci a připravují je na řešení krizových situací.
 • Zdravotník ČČK Junior (20 hodin): Tento kurz je zaměřen na teenagery ve věku 16–18 let a poskytuje pokročilejší výcvik první pomoci, včetně KPR a péče o rány.
 • Lékařské školení pro žadatele o řidičský průkaz(6 hodin): Tento kurz je povinným modulem pro žadatele o řidičský průkaz. Součástí je praktický nácvik první pomoci pro přípravu řidičů na mimořádné události na silnici.

*Poznámka: Výše uvedený seznam poskytuje zjednodušený přehled dostupných kurzů. Pro podrobnější informace a registraci prosím navštivte stránky Českého červeného kříže.

Seznam poskytovatelů:

 • Český červený kříž: Nabízí řadu kurzů pro různé věkové skupiny a úrovně dovedností. Navštivte jejich webové stránky pro více informací.
  • Webové stránky ( v češtině ): https://www.cervenykriz.eu/
   • Většinu těchto kurzů musíte absolvovat výhradně v českém jazyce, ale pokud máte nějaké specifické potřeby nebo dotaz, neváhejte se obrátit přímo na organizaci, která by vám mohla pomoci nebo vás někam nasměrovat.
   • E-mail Českého červeného kříže: info@cervenykriz.eu

 

 • Life Support: Zaměřuje se na praktické dovednosti a je vyučován zkušenými zdravotníky. Jejich kurzy jsou dostupné i v angličtině.

 

 • EFR Instructor Praha (Prague First Aid): Nabízí kurzy v angličtině certifikované American Heart Association (AHA), které zajišťují vysoce kvalitní školení.

 

 • Hasičská akademie: Vládou provozovaná organizace, která nabízí různé kurzy zejména v českém jazyce, ale i s omezenými možnostmi kurzů v angličtině.

 

 • Instructor.cz: Nabízí online kurzy první pomoci v češtině i angličtině. Pro lepší porozumění a rozvoj dovedností se však doporučují praktické kurzy.

 

*Poznámka: Tento seznam není podrobný. Navštivte prosím příslušné webové stránky pro více podrobností a pro nalezení poskytovatele, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám.