Jako držitel dočasné ochrany máte možnost přejít pouze na dlouhodobé povolení k pobytu pro účel sloučení rodiny. Toto je výjimka z obecného pravidla, které držitelům dočasné ochrany neumožňuje přecházet na jiné typy povolení k pobytu.

Co je dlouhodobý pobyt?

Dlouhodobé povolení k pobytu je typ povolení, který se vydává na dobu až do dvou let a lze jej opakovaně obnovit. Během celé doby platnosti povolení musíte dokládat a naplňovat účel vašeho pobytu, což prokazujete Ministerstvu vnitra České republiky. V případě sloučení rodiny jde o setrvání spolu jako rodina.

Co je sloučení rodiny?

Dlouhodobé povolení k pobytu za účelem sloučení rodiny je určeno pro přímé rodinné příslušníky, kteří se chtějí připojit k svým blízkým již žijícím v České republice na základě povolení k pobytu.

Kdo může žádat?

O toto povolení můžete žádat, pokud jste:

  • manžel nebo manželka cizince s povolením k pobytu,
  • nezletilé, závislé dítě cizince nebo jeho manžela/manželky s povolením k pobytu (a nejste starší 18 let),
  • cizinec starší 65 let, nebo cizinec, který se zdravotních důvodů nemůže postarat o sebe, a chcete se sloučit s rodičem nebo dítětem, které je oprávněným rezidentem.

Kdy můžete žádat?

Pokud máte dočasnou ochranu v České republice, můžete požádat o změnu na dlouhodobé povolení za účelem sloučení rodiny za těchto podmínek:

  • máte dočasnou ochranu minimálně 6 měsíců,
  • splňujete podmínky pro rodinného příslušníka. Sloučit se mohou pouze blízcí rodinní příslušníci.
  • rodinný příslušník, se kterým se chcete sloučit, musí mít dlouhodobé povolení k pobytu a být držitelem jednoho z následujících povolení:
  • pracovní karta (dlouhodobé povolení k pobytu za účelem zaměstnání) a pobývat v ČR alespoň 6 měsíců,
  • dlouhodobé povolení k pobytu za účelem studia a pobývat v ČR alespoň 15 měsíců,
  • modrá karta.

Kde žádat?

Žádost o dlouhodobé povolení k pobytu podáváte na území ČR u příslušného úřadu Ministerstva vnitra. Formulář pro vydání a prodloužení platnosti dlouhodobého povolení k pobytu je dostupný na webu mvcr.cz.

K žádosti přiložte:

Doklady nesmí být starší než 180 dní, s výjimkou cestovního dokladu, rodného listu, oddacího listu a fotografie. Fotografie musí odpovídat vašemu skutečnému vzhledu.

Shrnutí povinností

Když změníte svou dočasnou ochranu na dlouhodobé povolení k pobytu za účelem sloučení rodiny, musíte mimo jiné prokázat výši svého příjmu, zajistit zdravotní pojištění pro členy rodiny a absolvovat kurz adaptace a integrace (s výjimkami stanovenými zákonem) do 1 roku po obdržení povolení k pobytu.

Zdroje:

Integrační centra: https://www.integracnicentra.cz/headlines/z-docasne-ochrany-se-na-jiny-typ-pobytu-neprechazi-krome/

Ministerstvo vnitra - https://frs.gov.cz/docasna-ochrana/

Kurz adaptace a integrace - https://www.vitejtevcr.cz/cs/