Tento článek si klade za cíl poskytnout jasné a jednoduché informace o notářských službách v České republice, které mají uprchlíkům pomoci lépe porozumět souvisejícím právním procesům.

 

Typy notářských služeb

Notářské služby v České republice plní různé funkce v rámci právního řádu, zajišťují platnost a zákonnost důležitých dokumentů a transakcí. Mohou to být:

  • Ověřování dokumentů: Notáři ověřují podpisy na dokumentech a udělují jim právní platnost. Tento proces je nezbytný pro uznávání dokumentů v právních záležitostech.

 

  • Sepisování právních dokumentů: Notáři mají odborné znalosti pro sepisování široké škály právních dokumentů, jako jsou kupní smlouvy, darovací smlouvy a smlouvy týkající se vlastnických práv.

 

  • Asistence při dědickém řízení: V dědickém řízení se notáři významně podílejí na sestavování potřebné dokumentace a provádění soupisů pozůstalosti, čímž zajišťují hladký právní proces.

 

  • Vystavení právních osvědčení: Notáři jsou oprávněni vydávat různá osvědčení, jako jsou osvědčení potvrzující právní platnost dokumentů a osvědčení o dědictví.

 

  • Podpora při uzavírání sňatků a rozvodových řízení: Notář může pomoci při uzavírání sňatků a rozvodových dohod, poskytuje cenné rady a podporu během těchto procesů.

 

  • Doručování právních dokumentů: Notáři zajišťují včasné a bezpečné předání důležitých dokumentů, zvláště důležitých v právních sporech.

Postup pro využití notářských služeb

Při využívání služeb notáře postupujte takto:

1. Připravte si potřebné dokumenty: Určete, jaké dokumenty budete potřebovat pro konkrétní službu, kterou požadujete, jako je doklad o vlastnictví nebo občanské průkazy.

2. Najděte notáře: Vyberte si notáře nedaleko domu či práce a domluvte si s ním schůzku. Níže uvádíme seznam, který k tomu můžete použít.

3. Naplánujte si schůzku: Kontaktujte notáře a naplánujte si schůzku, kde prodiskutujete své požadavky a zahájíte proces.

4. Účast na schůzi: Na schůzku s notářem si přineste všechny potřebné dokumenty a připravte se na vyplnění případných požadovaných formulářů.

5 . Podepište smlouvu: Notář vysvětlí obsah smlouvy, a jakmile budete souhlasit, podepíšete ji před ním. Notář pak smlouvu ověří svým podpisem a razítkem.

6. Získejte notářský zápis: Notář po podpisu smlouvy vystaví notářský zápis potvrzující právní platnost dokumentu nebo dohody.

 

Přehled podrobností o notářských službách – poplatky a lhůty:

Pro přesný odhad poplatků za notářské služby je nejlepší poradit se přímo s poskytovatelem služeb. Poplatky se mohou lišit v závislosti na složitosti vašeho požadavku a sazbách jednotlivých notářských kanceláří. Pro bližší představu však uvádíme průměrné odhady podle cen v ČR:

Ověřování dokumentu

Poplatky za ověření dokumentu se obvykle pohybují od 200 Kč do 1000 Kč za dokument v závislosti na faktorech, jako je typ dokumentu a individuální cena notáře. Proces obvykle probíhá během jedné návštěvy, ale přesný časový rámec se může lišit.

Sepisování notářských dokumentů

Poplatky za sepisování notářských dokumentů se liší v závislosti na faktorech, jako je typ dokumentu a složitost. Například poplatek za vyhotovení jednoduchého dokumentu se může pohybovat od 1000 Kč do 3000 Kč, u složitějších dokumentů mohou být poplatky vyšší. Lhůta pro sepisování notářských zápisů se také může lišit v závislosti na složitosti dokumentu a vytížení notáře.

Dědické řízení: Poplatky za notářské služby v dědickém řízení se obvykle určují na základě notářského tarifu a hodnoty pozůstalosti. Například poplatek za vedení dědického řízení se může pohybovat od 3 000 Kč do 10 000 Kč, u větších pozůstalostí navíc poplatky. Dědické řízení se může výrazně lišit v délce trvání v závislosti na faktorech, jako je složitost případu a počet zúčastněných dědiců.

 

Poznámka: Notáře NELZE využít pro právní poradenství, zastupování v právních sporech a přípravu složitějších právních dokumentů. Obvykle je poskytují advokáti nebo jiní poskytovatelé právních služeb .

 

Poskytovatelé notářských služeb:

Pro více informací a vyhledání notářských služeb v České republice můžete navštívit tyto webové stránky:

Seznam notářů: Prostřednictvím tohoto odkazu vstoupíte na webovou stránku, kde najdete konkrétní notáře spolu se službami, které poskytují, v kategoriích podle krajů a okresů. Webové stránky vám umožňují najít notářské služby ve vašem okolí, ať jste kdekoli v České republice.

Web je dostupný v češtině a ukrajinštině.

 

Notářská komora ČR: Web Notářské komory ČR – umožňují najít notáře kdekoli v ČR.

Stránky jsou dostupné v češtině, angličtině, němčině a francouzštině.

 

Zdroje:

Notářská komora České republiky 

Služby veřejné správy – notáři

Notářské služby