V tomto článku se dozvíte: 

  • Jak se změní poskytování státního humanitárního ubytování po 1. září 2024
  • Jak se přihlásit o státní humanitární ubytování
  • Jak a kde hledat pomoc při hledání ubytování
  • Možnost čerpání humanitární pomoci
  • Možnost získání mimořádné okamžité pomoci
  •  

*Státní humanitární ubytování je souborné označení pro zařízení krátkodobého přístřeší a nouzového ubytování, které je zdarma poskytováno pro dočasné zajištění ubytování pro prchající z Ukrajiny. Toto ubytování je poskytováno prostřednictvím Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině (KACPU) v Ostravě.

 

Jak se změní poskytování státního humanitárního ubytování po 1. září 2024?

 

Systém státního humanitárního ubytování pro prchající z Ukrajiny v důsledku ruské vojenské agrese byl od počátku koncipován jako dočasný nástroj bezprostřední pomoci. Proto také od 1. září 2024 budu státní humanitární ubytování poskytováno již nejvýše po dobu 90 dní od udělení první dočasné ochrany. Tato změna se týká i zranitelných osob.

Zranitelné osoby jsou ty osoby splňující podmínky pro přiznání humanitární dávky (HuD). Do změn v souvislosti s Lex Ukrajina VI bylo bezplatné státní humanitární ubytování poskytováno do 150 dní od udělení první dočasné ochrany. V případě zranitelných osob na časově neomezenou dobu. Po 1. září 2024 tak bude bezplatné ubytování časově omezeno na 90 dní pro všechny. Zranitelnost osob zůstává nadále zohledňována při přiznání nároku na humanitární dávku.

Pokud tedy ke dni 31. srpna 2024 bude držitel dočasné ochrany pobývat v některém ubytovacím zařízení státního humanitárního ubytování 90 dní nebo déle, nebude mu toto ubytování po 1. září 2024 již více státem hrazeno. Zařízení tak bude muset buďto opustit a najít si jiné ubytování, nebo se s majitelem individuálně dohodnout. V každém případě změny po 1. září 2024 v ničem nebrání tomu, aby se dotyčná osoba domluvila se svým dosavadním ubytovatelem na pokračování ubytování v rámci klasického smluvního vztahu.

Podrobné informace a aktuality naleznete na Informačním portálu pro cizince Ministerstva vnitra ČR: Státní humanitární ubytování - frs.gov.cz (CZ), Державне гуманітарне житло - frs.gov.cz (UK).

 

Jak se přihlásit o státní humanitární ubytování?

 

Státní humanitární poskytování zůstává nadále k dispozici pro všechny prchající z Ukrajiny, přičemž nadále platí, že se lze přihlásit pouze na Krajském asistenčním centru pomoci Ukrajině v Ostravě.

KACPU Ostrava funguje jako centrální bod pro přidělování státního humanitárního ubytování do všech krajů v České republice (s výjimkou Prahy). Po přidělení humanitárního ubytování státem obdrží dotyčná osoba písemné potvrzení nazvané "Informace o přidělení ubytování". Tento dokument obsahuje adresu ubytování, kontaktní údaje a základní informace o právech a povinnostech spojených s touto formou pomoci.

Pokud daná osoba přijede do České republiky mimo pracovní dobu a budete muset čekat na otevření KACPU, nadále existuje rovněž krátkodobého přístřeší v Ostravě a Brně. Jedná se o krátkodobé ubytování coby nouzový mechanismus. Funguje nepřetržitě a je dostupné na následujících adresách:

Ostrava, Dr. Malého 1356/17 (tel. +420 771 288 779).

Podrobné informace a aktuality naleznete na Informačním portálu pro cizince Ministerstva vnitra ČR: Státní humanitární ubytování - frs.gov.cz (CZ), Державне гуманітарне житло - frs.gov.cz (UK)

Dále je možné se pro bližší informace obrátit na oficiální infolinku k dočasné ochraně Klientského centra pro poskytování informací cizincům Ministerstva vnitra ČR:

Tel.: + 420 974 801 802

E-mail: ukrajina@mvcr.cz

Mimo provozní dobu je zde pro vaše dotazy virtuální asistentka Ministerstva vnitra.

Web: Kontakty - frs.gov.cz (CZ), Державне гуманітарне житло - frs.gov.cz (UK)

Konečně aktuální informace k dočasné ochraně jsou zveřejňovány také na oficiální facebookové stránce Ministerstva vnitra „Naši Ukrajinci“: Naši Ukrajinci.

 

Jak a kde hledat pomoc při hledání ubytování  

 

S ohledem na dopady změn v poskytování bezplatného ubytování po 1. září 2024 je důležité, aby dotyčné osoby nenechávaly řešení svého ubytování na poslední chvíli. Při hledání ubytování je třeba využít veškerých možností, které nabízí trh s bydlením v daném regionu, případně požádat o pomoc místní neziskové organizace či kontaktovat příslušné sociální odbory konkrétní obce s rozšířenou působností (ePUSA).

Jak již bylo zdůrazněno v předcházející části, platí, že ukončení hrazení nákladů na bydlení v rámci státního humanitárního ubytování neklade překážky pro individuální dohodu mezi dotyčnou osobou a ubytovatelem např. v rámci standardní nájemní smlouvy.

 

Možnost čerpání humanitární pomoci

 

V případě potíží s nalezením udržitelného bydlení v důsledku změn po 1. září 2024 má dotyčná osoba možnost čerpat finanční pomoc. Především se jedná o humanitární dávku, u níž došlo od 1. ledna 2024 ke zvýšení započitatelných nákladů na bydlení v případě zranitelných osob.

Podrobnosti o výši a možnostech čerpání humanitární dávky naleznete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí: Humanitární dávka (mpsv.cz).

Případně můžete kontaktovat speciální linku Úřadu práce ČR, která poskytuje informace ve věci humanitární dávky i v ukrajinském jazyce:

Tel.: +420 950 180 100

E-mail: ua@uradprace.cz.

 

Možnost získání mimořádné okamžité pomoci

 

Pokud se zranitelná osoba nachází v tíživé situaci může využít také podporu v hmotné nouzi v podobě mimořádné okamžité pomoci (MOP). Jedná se o jednorázovou okamžitou pomoc, kterou poskytuje Úřad práce v případě hrozby ztráty bydlení v důsledku ukončení státem hrazeného ubytování. Nicméně je třeba mít na paměti, že MOP je jako jednorázová pomoc určena pouze na překlenutí náhlé tíživé situace, takže nepředstavuje dlouhodobé řešení pro hrazení pravidelných nákladů na bydlení. Navíc nárok na MOP nevzniká automaticky, ale zkoumají se příjmové, majetkové a sociální poměry všech osob společně posuzovaných.

Více informací naleznete zde: MOP (CZ), MOP (UK).