V tomto článku se dozvíte o:

 • typech obchodních společností, které lze v České republice založit, a
 • o postupech, které je třeba dodržovat.

Různé typy obchodních společností se liší právními povinnostmi, procesem založení a ručením.

 

Pro cizince, kteří chtějí založit společnost v České republice, je nejčastější volbou:

 • společnost s ručením omezeným (s.r.o.).

Proto se tento článek zaměří na s.r.o. a stručně popíše základní kroky k založení takové společnosti.

Je však také možné stanovit:

 • akciovou společnost (a.s.),
 • veřejnou obchodní společnost (v.o.s.),
 • komanditní společnost (k.s.), a
 • družstvo.

Na ostatní formy obchodních společností se podíváme v jiném článku.

 

Společnost s ručením omezeným (s.r.o.)

 

Společnost s ručením omezeným můžete založit sami nebo s více společníky. V případě, že máte pouze jednoho partnera, potřebujete Zakládací listinu. Více společníků zakládá s.r.o. prostřednictvím stanov. Pro sepsání zakladatelské listiny nebo stanov se poraďte s advokátem nebo notářem.

 

Základní kapitál

Základní kapitál je stanoven na minimálně jednu korunu českou (Kč) a je složen z obchodních podílů zakladatelů. Každý společník se podílí na podnikání podle výše svého podílu. U více společníků musí každý vložit minimálně 1 Kč a každý společník ručí za závazky společnosti do výše, kterou vložil.

 

Vedení s.r.o.

Společnost s ručením omezeným řídí jednatel, popřípadě jednatelé, kteří jsou oprávněni jednat jménem společnosti a zastupovat ji vůči třetím osobám. Jménem společnosti uzavírají obchodní smlouvy, najímají nové zaměstnance nebo rozhodují o finančních transakcích.

 

Rozhodování

Společnost rozhoduje na valné hromadě, která se skládá ze všech společníků. Do její působnosti spadá rozhodování o jmenování nebo odvolání členů představenstva, o změnách základního kapitálu nebo o změně stanov.

 

Založení s.r.o. cizincem

Společníkem a ředitelem s.r.o. se můžete stát i v případě, že jste cizinec pobývající v ČR pod dočasnou ochranou. Povolení k pobytu v ČR není potřeba. Čistý trestní rejstřík však musíte prokázat doložením výpisu z rejstříku trestů ČR a země původu (z Ukrajiny). Výpis z rejstříku trestů není potřeba, pokud se stanete pouze partnerem.

 

První kroky

Nejprve musíte:

 1. určit typ činnosti, kterou se bude s.r.o. zabývat,
 2. kdo budou partneři,
 3. jaké budou jejich obchodní podíly a
 4. zvolit sídlo společnosti a ředitele.

Sídlo společnosti se musí nacházet v České republice a musí být řádně označeno názvem společnosti a identifikačním číslem (IČ), které bude společnosti přiděleno po jejím založení.

 

Obchodní licence

Ředitel společnosti musí požádat o živnostenské oprávnění pro zvolený druh podnikatelské činnosti, kterou bude sro provozovat. Více informací najdete v článku Podnikání.

 

Komerční registr

Následně musíte do obchodního rejstříku odevzdat veškeré dokumenty k zápisu společnosti. Jakmile bude Vaše společnost zapsána do obchodního rejstříku, vytvoří Ministerstvo vnitra Vaší sro datovou schránku, která bude sloužit pro úřední komunikaci s příslušnými úřady. Registrace na finančním úřadě bude probíhat prostřednictvím této datové schránky.

 

Zdroj informací:

 

www.businessinfo.cz - https://www.businessinfo.cz/navody/obchodni-korporace-zalozeni-a-vznik-ppbi/

https://infocizinci.cz/