Věděli jste, že již byly vyhlášeny výsledky prvního kola přijímacího řízení na střední školy?

Svůj výsledek zjistíte pomocí osobního registračního čísla na webu školy. Pokud jste byli odmítnuti, škola vám také zašle rozhodnutí poštou.

Dál se dozvíte se o krocích, které musíte provést ve třech různých scénářích, abyste mohli pokračovat v přijímacím procesu.

 

 

Formulář žádosti

 

Žádost, známá jako zápisový lístek, je dokument, který obdržíte na vaší základní škole v České republice. Pokud jste nenavštěvovali školu v ČR, tiskopis Vám vystaví odbor školství krajského úřadu (pro Prahu je to Magistrát). Formulář si můžete vyžádat osobně na oddělení nebo zaslat žádost poštou. Každé osobě může být vydán pouze jeden zápisový lístek.

Zápisový lístek můžete odevzdat škole osobně nebo zaslat doporučeně poštou.

 

Scénáře a postupy:

 

  1. Pokud bylo vaše dítě přijato na dvě školy: Musíte si vybrat jednu ze škol a odeslat tam zápisový lístek.

 

 

  1. Pokud bylo vaše dítě přijato na jednu školu: I když chcete podat odvolání na jinou školu, kde vás zamítli, stále musíte odeslat přihlášku do školy, kam vaše dítě přijali. Musíte to udělat do 10 dnů, jinak bude vaše místo ve škole přiděleno někomu jinému. Pokud bude vaše odvolání úspěšné, můžete vzít přihlášku zpět a odeslat ji škole, kde bylo vaše odvolání schváleno.

 

Lhůta pro odevzdání přihlášky do školy je 10 pracovních dnů počínaje dnem vyhlášení výsledků přijímacího řízení na webových stránkách školy (tj. uzávěrka je 15. – 17. května v závislosti na škole).

 

 

 

 

3. Pokud vaše dítě nebylo přijato na žádnou školu:

- Podejte odvolání oběma školám do 3 pracovních dnů od obdržení zamítavého rozhodnutí

- Hledejte volná místa ve druhém kole

- Počkejte na výsledky odvolání

 

Odvolání – kdy, komu a jak podat

 

Pokud bylo vaše dítě zamítnuto, je důležité podat odvolání, protože jinak vás škola nebude považovat za náhradního kandidáta. Proces odvolání je bezplatný.

 

Lhůta pro podání odvolání je 3 pracovní dny po obdržení oznámení o zamítnutí ze školy. Odvolání je třeba podat řediteli školy, který rozhodl o zamítnutí zápisu.

 

Standardní forma odvolání neexistuje, ale příklad najdete zde.

Doporučujeme podat odvolání, jakmile zjistíte, že vaše dítě nebylo přijato.

 

Druhé kolo přijímacího řízení

 

Protože někteří studenti podali přihlášky na více škol, po vyhlášení výsledků je mnoho deváťáků, kteří si zajistili místa na dvou školách, zatímco jiní nebyli nikde přijati. Aby se to vyvážilo, koná se druhé kolo přijímacího řízení.

 

Školy jsou povinny hlásit volná místa obvodu (Krajský úřad nebo Magistrát v Praze), obvody své tabulky denně aktualizují a udržují.

Stačí pravidelně (např. 2x denně) kontrolovat informace o volných místech v okrese.

Není třeba kontaktovat jednotlivé školy – ty musí informovat obvod při vyhlášení druhého kola.

Ve druhém kole a všech dalších kolech již není omezen počet přihlášek, můžete tedy podat více žádostí současně.

 

Zdroje:

https://www.eduin.cz/

https://www.msmt.cz/

https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/index.html