V tomto článku najdete seznam všech svátků a volných dnů v ČR, a ve které z těchto dnů jsou místní obchody zavřené.

 

Seznam státních svátků:

1. ledna – Nový rok; vznik samostatné České republiky (1993)

Velký pátek + Velikonoční pondělí – nemají pevné datum, ale jsou uznávány jako státní svátky v ČR

1. května – svátek práce

8. květen – Den vítězství – konec druhé světové války v Evropě

5. července – Den Cyrila a Metoděje – oslava příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu v roce 863, byli to misionáři, kteří se zasloužili o vytvoření hlaholice (první abeceda přepisující staroslověnštinu)

6. července – Upálení Jana Husa – Jan Hus byl církevním reformátorem; byl upálen na hranici za kacířství proti učení katolické církve v roce 1415 v Kostnici

28. září – Den české státnosti – toto datum je také známé jako „Den svatého Václava“, který je patronem Čech a Moravy a který byl v tento den v roce 935 zavražděn.

28. října - vznik samostatné Československé republiky (1918)

17. listopadu – Boj za svobodu a demokracii; Mezinárodní den studentstva – tento den slaví dvě události spojené s českými vysokoškoláky, jednu v roce 1939 (uzavření českých vysokých škol nacisty) a jednu v roce 1989 (studentské demonstrace proti komunistickému režimu v rámci sametové revoluce)

24. prosince – Štědrý den

25. prosince1. svátek vánoční

26. prosince2. svátek vánoční

 

Jsou obchody otevřené i o státních svátcích?

O vánočních svátcích, na Nový rok, Velikonoční pondělí, 8. května, 28. září a 28. října musí být obchody větší než 200 metrů čtverečních uzavřeny. Výjimkou jsou lékárny, čerpací stanice nebo obchody v klíčových dopravních oblastech (nádraží, letiště atd.)

Během ostatních státních svátků se vždy vyplatí předem ověřit, zda jsou obchody otevřené či nikoli.

 

Zdroj:

www.mpsv.cz