V tomto článku se dozvíte:

- jak se přihlásit a zapsat se na vysokou školu v ČR,

- průběh přijímacích zkoušek, rozdíly mezi veřejnými a soukromými vysokými školami, 

- podmínky a poplatky spojené se studiem.

Poskytneme také přehled financování studia včetně možností bezplatného studia a stipendií a nabídneme užitečné odkazy na seznamy akreditovaných univerzit a zdroje pro další informace.

 

Typy vysokých škol v ČR

V České republice existují dva hlavní typy vysokých škol: veřejné a soukromé.

Veřejné vysoké školy jsou primárně financovány z veřejných zdrojů. Většina studijních programů je pro studenty studující v českém jazyce bezplatná, pokud nepřekročí standardní dobu studia nebo nejsou zapsáni ve druhém studijním programu.

Mezi významné veřejné univerzity patří:

  • Univerzita Karlova v Praze
  • Masarykova univerzita v Brně,
  • Univerzita Palackého v Olomouci
  • České vysoké učení technické v Praze (ČVUT)
  • Vysoké učení technické v Brně (VUT)

 

Soukromé vysoké školy jsou financovány převážně z vlastních zdrojů, to znamená, že studenti platí školné. Výše školného se liší podle instituce a studijního programu, pohybuje se od několika desítek tisíc až po stovky tisíc korun ročně. Mezi známé soukromé vysoké školy patří

  • Anglo-americká univerzita
  • Vysoká škola finanční a správní (VŠFS)
  • Metropolitní univerzita Praha (MUP)

 

Školné

Studium na veřejných vysokých školách v českém jazyce je obecně bezplatné, pokud student nepřekročí standardní dobu studia (např. bakalářské studium trvá obvykle 3 roky, magisterské 2 roky). Poplatky mohou být účtovány za nástavbové studium, studium v cizím jazyce nebo za druhý studijní program.

Soukromé univerzity financují svůj provoz především ze školného, které se liší podle programu a školy. Některé soukromé vysoké školy nabízejí různé formy finanční podpory, jako jsou stipendia pro talentované studenty, sociální stipendia nebo granty.

 

Stipendia

Stipendia jsou důležitým zdrojem finanční podpory pro studenty a jsou poskytovány na základě různých kritérií, jako je akademický výkon, sociální situace, sportovní úspěchy a další.

Prospěchová stipendia se udělují na základě vynikajících studijních výsledků. Výše a podmínky stipendia se liší podle školy a fakulty.

Sociální stipendia jsou určena studentům z nízkopříjmových rodin nebo těm, kteří se nacházejí v tíživé životní situaci. Pro přiznání sociálního stipendia je většinou nutné doložit příjem rodiny a další relevantní doklady.

Ubytovací stipendium se poskytuje studentům studujícím mimo své trvalé bydliště. Pomáhají hradit náklady na ubytování na vysokoškolských kolejích nebo soukromých bytech.

Speciální stipendia mohou být určena studentům se specifickými potřebami, zahraničním studentům nebo studentům s vynikajícími sportovními úspěchy. Některé školy také poskytují stipendia na podporu studijních programů v zahraničí, jako je Erasmus+.

 

Přijímací zkoušky a podmínky přijetí

Většina veřejných vysokých škol má přijímací zkoušky, které mohou zahrnovat písemné testy, pohovory nebo talentové zkoušky. Soukromé vysoké školy mají často méně náročné přijímací procesy, ale přesto mohou být vyžadovány přijímací zkoušky.

U bakalářských programů je obecně vyžadováno úspěšné složení středoškolské zkoušky (maturita). Pro magisterské programy je nutné bakalářské studium, doktorské studium vyžaduje absolvování magisterského programu.

 

Seznam univerzit

Seznam všech akreditovaných vysokých škol naleznete na těchto stránkách: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT ) – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Další informace o systému vysokoškolského vzdělávání v České republice naleznete na těchto webových stránkách:

Gov.cz

infoabsolvent.cz

Studium v České republice

 

Zápis do studia

Po úspěšném přijetí obdržíte pokyny k zápisu, který často probíhá osobně. Při zápisu je třeba předložit potvrzení o přijetí, maturitu nebo diplom z předchozího stupně studia, identifikační doklad a další dokumenty určené univerzitou. Součástí zápisu může být i orientační program nebo slavnostní imatrikulace.

 

Užitečné odkazy

  • Program Erasmus+: Poskytuje finanční podporu pro studijní a pracovní stáže v zahraničí.
  • Nadace a fondy: Stipendia a granty pro studenty nabízejí různé nadace, jako je Open Society Fund Praha nebo The Kellner Family Foundation.

Každá univerzita má svá pravidla a možnosti hrazení školeného, proto je důležité sledovat informace na webových stránkách konkrétní školy a fakulty.

Zdroje