Sociální poradenství - SIMI (Association for Integration and Migration)

Sociální poradenství logo
Naposledy aktualizováno: 16. 11. 2023

Popis

Sociální poradenství je jednou ze základních činností Sdružení pro integraci a migraci (SIMI). Služba poskytuje individuální podporu lidem, jejichž problémy pramení v nemožnosti zorientovat se v českém prostředí a v českém systému na různých úrovních, podporuje integraci klientů do české společnosti a jejich větší osobní emancipaci.

Sociální pracovníci SIMI pomáhají klientům se zorientovat v složité životní situaci, poskytují potřebné informace a zprostředkovávají podporu a kontakt s dalšími specifickými službami. To vše buď v sídle organizace v Praze nebo v terénu při jednání se školami, úřady práce, nemocnicemi či zdravotními pojišťovnami. 

Objednat se lze prostřednictvím e-mailu (poradna@migrace.com) či telefonicky (+420 224 224 379)

Služba poskytuje poradenství především v těchto oblastech:

 • zaměstnání (pomoc v orientaci na trhu práce, asistence při nalezení, získání či udržení pracovního místa, pomoc se sepsáním životopisu, poskytování informací o právech a povinnostech cizinců vzhledem k trhu práce v ČR, a to jak pro zaměstnanecký poměr, tak pro samostatně výdělečnou činnost),
 • bydlení (pomoc v orientaci na trhu bydlení (komerčního nebo sociálního), práva a povinnosti nájemníků, informování o rizicích spojených s bydlením v nájmu (správná smlouva, kauce, cena bytu, platby služeb atd.), informace o nouzovém sociálním bydlení v rámci sociálních služeb v ČR),
 • zdravotního pojištění,
 • sociální zabezpečení a důchody,
 • sociální dávky
 • vzdělávání,
 • rodinného života a péče o děti.

Jak požádat o pomoc?

Klient kontaktuje organizaci a domluví si individuální schůzku s konkrétním pracovníkem. Každý uchazeč o službu je nejprve seznámen s nabídkou poskytovaných služeb a se způsobem poskytování služeb, je definována zakázka a uchazeč podepíše informovaný souhlas s vedením spisové dokumentace. Pracovníci organizace jsou schopni poskytovat poradenství v jazyce českém, anglickém a po dohodě i v ruském jazyce. V odůvodněných případech je možné zajistit tlumočení i do dalších jazyků. Služby jsou poskytovány v sídle organizace v Praze a také na určených místech v rámci terénních programů ve formě depistáže a doprovodu.

Pro koho je služba určena?

Služba je pro všechny cizince bez ohledu na pobytový status, včetně žadatelů o mezinárodní ochranu, azylantů i osob bez oprávnění k pobytu na území. Služba je poskytována adresnou nebo anonymní formou. Pracovníci SIMI poskytují poradenství rovněž telefonicky a prostřednictvím internetu, kde odpovídají na dotazy položené přes email či Facebook. Poradenství se poskytuje pouze cizincům, kteří se právě nachází na území České republiky.

Více o zásadách a hodnotách SIMI:

Odborné sociální poradenství SIMI je registrovanou sociální službou v souladu se zákonem č.108/2006 Sb., a všichni pracovníci splňují odbornou způsobilost a bezúhonnost. Poskytovaná služba respektuje jedinečnost, důstojnost a nezávislost klienta, jeho soukromí a právo vlastní volby. Je poskytována s důrazem na zplnomocňování klienta a s ohledem na zajištění kontinuity pomoci. Klienti nejsou diskriminovaní na základě svého věku, barvy pleti, mateřského jazyka, pohlaví, sexuální orientace, rodinného stavu či ekonomické situace a služby jsou jim poskytovány rovnocenně bez ohledu na etnickou, národnostní, sociální, náboženskou a jinou příslušnost.

Služba je dostupná v jazycích:

 • ukrajinština
 • ruština
 • angličtina
 • čeština

Otevírací doba:

 • Pondělí: 9:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
 • Úterý: zavřeno
 • Středa: 9:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
 • Čtvrtek: 9:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
 • Pátek: zavřeno
 • Sobota: zavřeno
 • Neděle: zavřeno

Přístupnost a další informace:

 • Tato služba je určena všem osobám bez omezení.
 • Služba je dostupná pouze po předchozí domluvě.
 • Služba je zavřena během státních svátků.
 • Služba se poskytuje zcela zdarma.
 • Budova není přístupná osobám na invalidním vozíku.
 • V budově není výtah.
 • Tato služba má ženský personál.
 • Oddělené a bezbariérové WC pro ženy a muže.

Kontaktní údaje:

Adresa:

Havlíčkovo nám. 2, 130 00 Praha 3

Adresa

Havlíčkovo nám. 2, 130 00 Praha 3