Poradenství a individuální asistence při řešení dobrovolných návratů

MV ČR

Naposledy aktualizováno: 29. 11. 2023

Popis

Ministerstvo vnitra může poskytnout cizincům asistenci při dobrovolném vycestování z území České republiky. Zákonná úprava je obsažena v ustanovení §123a zákona o pobytu cizinců.

Objednání lze provést na níže uvedeném telefonním čísle nebo emailem na navraty@mvcr.cz.

Pozor: 

V současné době, po dobu platnosti dočasné ochrany, jsou návraty občanů UA řešeny pouze výjimečně, vždy po individuálním posouzení daného případu.v2t

Základní podmínky pro vycestování v rámci dobrovolného návratu:

Kdo se může účastnit programu dobrovolných návratů?

Žádat o dobrovolný návrat mohou zejména cizinci s vydaným rozhodnutím o správním vyhoštění nebo rozhodnutím o povinnosti opustit území a území členských států EU, pokud jim byla stanovena doba k vycestování, a cizinci zajištění v zařízení pro zajištění cizinců.

Žádost může podat také cizinec, který v České republice dlouhodobě nebo trvale pobývá, například za účelem zaměstnání nebo studia, a tento pobyt byl zrušen nebo nebyl ze strany českých úřadů prodloužen. Dále pak občané EU, u kterých došlo ke zrušení přechodného pobytu a rodinní příslušníci občanů EU, u kterých došlo k ukončení přechodného pobytu. Podmínkou je, že takový cizinec pobývá na území České republiky na základě výjezdního příkazu a není schopen si vycestování zajistit vlastními silami, vykonává trest odnětí svobody nebo mu byl uložen trest vyhoštění.

K realizaci návratu musí cizinec disponovat platným cestovním dokladem. Pokud platný cestovní doklad osoba nemá, Ministerstvo vnitra může poskytnout pomoc s vyřízením náhradního cestovního dokladu (laissez-passer) na příslušném zastupitelském úřadu i pokud sídlí mimo ČR.

Asistence v rámci dobrovolného návratu

Ministerstvo vnitra zajistí cizinci dopravu z České republiky do země původu. Vycestování je realizováno leteckou cestou. Pracovníci Ministerstva vnitra na letišti v Praze pomohou cizinci s odbavením a pasovou kontrolou a v případě potřeby zajistí také tranzitní asistenci.

Výhody plynoucí z dobrovolného návratu

 • Rychlost – pokud cizinec vlastní platný cestovní doklad, je možné realizovat návrat bezprostředně po ukončení všech pobytových záležitostí či po vydání rozhodnutí o správním vyhoštění s tím, že se Ministerstvo vnitra vždy snaží zajistit nejrychlejší spojení do země původu.
 • Finanční asistenceletenku případně další letenku či jízdenku na nezbytnou navazující dopravu do místa obvyklého pobytu v zemi původu cizinci zakoupí Ministerstvo vnitra.  To znamená, že cizinec může vycestovat i pokud sám nemá dostatek finančních prostředků na jejich zakoupení. Samozřejmostí je i možnost mít s sebou zavazadlo, jehož přeprava je v ceně letenky či jízdenky. V ojedinělých případech lze také poskytnout finanční krytí jiných výdajů souvisejících s návratem.
 • Důstojný návrat – zpět do země původu cizinec necestuje v přítomnosti Policie ČR ani jiného pracovníka státních orgánů České republiky, ale jako běžný turista.
 • Možnost zkrácení doby zákazu pobytu, která byla cizinci stanovena – žádost podává cizinec po vycestování. Podmínkou podání žádosti je, že po návratu do země původu osoba uhradí polovinu ceny cestovních nákladů na cestu a zároveň budou naplněny podmínky pro možnost vydání nového rozhodnutí, stanovené v úst. § 122 zákona o pobytu cizinců.
 • Ponávratová reintegrační asistence – v odůvodněných případech lze prostřednictvím návratových poradců MV ČR nebo Mezinárodní organizace pro migraci (pokud realizuje projekt) poskytnout podporu po návratu nebo při opětovném začlenění v zemi původu.

Více informací o podmínkách, fungování a výhodách dobrovolného návratu naleznete na https://www.mvcr.cz/migrace/clanek/dobrovolne-navraty-realizovane-odborem-azylove-a-migracni-politiky.aspx

Služba je dostupná v jazycích:

 • angličtina
 • ukrajinština
 • ruština
 • čeština
 • dle potřeb klientů je možné zajistit tlumočení do dalších jazyků

Otevírací doba:

 • Pondělí: 9:00 – 15:00
 • Úterý: 9:00 – 15:00
 • Středa: 9:00 – 15:00
 • Čtvrtek: 9:00 – 15:00
 • Pátek: 9:00 – 15:00
 • Sobota: zavřeno
 • Neděle: zavřeno

Přístupnost a další informace:

 • Tato služba je určena všem osobám bez omezení.
 • Je nutné se předem objednat.
 • Služba je zavřena během státních svátků.
 • Služba se poskytuje zcela zdarma.
 • Budova není přístupná osobám na invalidním vozíku.
 • V budově není výtah.
 • Přítomnost ženského personálu.
 • WC v této lokalitě je společné pro ženy a muže a/nebo není bezbariérové.

Kontaktní údaje:

Adresa

Vyšní Lhoty 234, 739 51 Vyšní Lhoty