Adaptačně-integrační kurzy "Vítejte v ČR"

Slovo 21, z. s.

Adaptačně-integrační kurzy "Vítejte v ČR" logo
Naposledy aktualizováno: 20. 2. 2024

Popis

Adaptačně-integrační kurz (AIK) pomáhá cizincům pochopit jejich práva a povinnosti v České republice, zahrnuje zákony o pobytu, vzdělání, zaměstnání, podnikání, volný čas, zdravotní péči a bydlení. Poskytuje základní kulturní znalosti a varuje před běžnými chybami.

AIK musí absolvovat většina cizinců ze zemí mimo EU, kteří dostali povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu v ČR po 1. lednu 2021. Týká se to i vás? Zjistěte pomocí tohoto krátkého kvízu.

Kurz trvá 4 hodiny a probíhá pod vedením certifikovaného instruktora a tlumočníka.

Po absolvování kurzu obdržíte certifikát o absolvování AIK.

Jak se přihlásit na kurz?

Chcete-li se zúčastnit adaptačně-integračního kurzu, postup je následující:

 • Zaregistrovat se na webové stránce: https://frs.gov.cz/kurzy/.
 • Zaplatit poplatek 1 500 Kč a obdržet potvrzení o platbě.
 • Přihlásit se na konkrétní kurz a dostat potvrzení e-mailem.

Existují také soukromé kurzy pořádané právnickými osobami. 

Právnickou osobou je zpravidla zaměstnavatel s významným počtem zahraničních pracovníků. Kurz se v tomto případě organizuje přímo na pracovišti. Než si objednáte kurz pro veřejnost, zeptejte se svého zaměstnavatele na možnost uspořádat kurz soukromě pro vás a vaše kolegy. 

Na soukromý kurz se zaregistrujete na stejné webové stránce, ale platbu a detaily kurzu dojedná právnická osoba. 

Ceník a platba

Kurz stojí 1 500 Kč pro veřejnost (800 Kč přes právnickou osobu). U veřejných kurzů obdržíte po registraci variabilní symbol a musíte zaplatit na bankovní účet ministerstva. Nezapomeňte použít variabilní symbol, jinak nebude vaše platba uznána. U soukromých kurzů platbu zařídí právnická osoba, která vás pak bude kontaktovat.

Informace o termínu kurzu

Informace o typu kurzu, termínech a jazycích obdržíte po zaplacení veřejného kurzu nebo prostřednictvím právnické osoby u soukromého kurzu

Obsah kurzu

 • Obecné informace o České republice a regionu, kde se kurz koná.
 • Služby pro cizince: Místní integrační centra a neziskové organizace.
 • Práva a povinnosti cizinců (účel pobytu, prodloužení povolení, hlášení změn, důležité kontakty). Tato část pomáhá předejít běžným chybám
 • Vzdělávání: Kurzy českého jazyka, vzdělávání pro děti a dospělé, uznávání zahraničního vzdělání (nostrifikace), další školení.
 • Práce: Různé typy zaměstnání, smlouvy, pravidla pracovního trhu, práva zaměstnanců.
 • Podnikání: možnosti podnikání v ČR, základní informace o založení podnikání
 • Volný čas: Státní svátky, doprava, pošta, kulturní rady.
 • Zdravotní péče: Hledání lékařů, urgentní a preventivní zdravotní péče, pohotovost, pojištění.
 • Bydlení: povinnosti vůči OAMP, placení poplatků, smlouvy o bydlení.
 • Kultura: Místní zvyky, tradice, pravidla a chování (ukázáno ve krátkém filmu).

Z důvodu své časové omezenosti AIK nenabízí individuální poradenství, ale poskytuje informace pro následnou podporu a poradenství.

Kdo musí absolvovat AIK?

Cizinci ze zemí mimo EU, kteří po 1. lednu 2021 obdrželi:

 • Dlouhodobé povolení k pobytu.
 • Dlouhodobé povolení po změně důvodu pobytu.
 • Trvalé povolení z humanitárních důvodů, jako jsou partneři azylantů, jejich nezletilé děti, nebo bývalí čeští občané.
 • Trvalé povolení zvláštního zřetele.
 • Trvalé povolení, pokud je pobyt v zájmu ČR.
 • Trvalé povolení pro děti cizinců s trvalým pobytem.
 • Obnovené trvalé povolení po šesti letech mimo ČR nebo rok mimo EU.
 • Trvalé povolení po čtyřech letech pobytu na základě mezinárodní ochrany.

Kdo nemusí absolvovat AIK?

 • Občané zemí EU a jejich rodinní příslušníci.
 • Cizinci pobývající za účelem studia, ochrany na území, investování, nebo na základě povolení k dlouhodobému pobytu, vydaného Ministerstvem zahraničních věcí ČR.
 • Cizinci s kartou vnitropodnikově převedeného zaměstnance
 • Lidé mladší než 15 let nebo starší než 61 let v době vydání povolení k pobytu.
 • Ti, kteří již tento kurz absolvovali po 1. lednu 2021.
 • Lidé se speciálními pracovními povoleními v rámci programů "Vysoce kvalifikovaný zaměstnanec" a "Klíčový a vědecký personál".

Služba je dostupná v jazycích:

 • ukrajinština
 • ruština
 • angličtina
 • čeština
 • arabština
 • čínština
 • vietnamština
 • španělština
 • francouzština
 • srbština
 • mongolština

Otevírací doba:

 • Pondělí: 10:00 – 17:00
 • Úterý: 10:00 – 17:00
 • Středa: 10:00 – 17:00
 • Čtvrtek: 10:00 – 17:00
 • Pátek: 10:00 – 17:00
 • Sobota: zavřeno
 • Neděle: zavřeno

Přístupnost a další informace:

 • Tato služba je určena všem osobám bez omezení.
 • Služba je zpoplatněna (1 500 Kč / 800 Kč).
 • Je nutné se předem objednat.
 • Tato služba má ženský personál.

Kontaktní údaje:

Adresa:

Služba se poskytuje se po celé ČR.

Adresa