Právní poradenství

SIMI (Sdružení pro integraci a migraci)

Právní poradenství logo
Naposledy aktualizováno: 6. 5. 2024

Popis

Sdružení pro integraci a migraci (SIMI) poskytuje komplexní bezplatnou podporu migrantům v ČR bez ohledu na jejich pobytový status.

Toto poradenství je poskytováno s individuálním přístupem a důrazem na pochopení potřeb každého klienta, což umožňuje efektivně řešit právní problémy a usnadňovat adaptaci a integraci do české společnosti.

Při řešení záležitostí klientů právníci vychází z podrobné znalosti a analýzy platného českého a mezinárodního práva, judikatury soudů a dlouholetých zkušeností organizace v této oblasti. V praxi to znamená jednodušší a včasné řešení možných problémů klientů a snadnější orientaci v novém prostředí. Předchází se tak krizovým a konfliktním situacím, které by mohly vyplývat z neznalosti zákonů.

Poradenství se poskytuje především v těchto oblastech:

Zákon o pobytu cizinců:

 • Příprava dokumentů a podkladů pro žádosti.
 • Zastupování klientů v komunikaci s cizineckou policií.

Uprchlické právo:

 • Informace o procesu mezinárodní ochrany.
 • Práva a povinnosti žadatelů o azyl a osob s udělenou doplňkovou ochranou.
 • Zastupování v řízeních, účast na pohovorech, sepisování žalob.

Rodinné právo:

 • Právní pomoc při uzavírání manželství a registrovaného partnerství mezi cizinci nebo mezi cizincem a občanem ČR.
 • Úprava pobytu dětí narozených ze smíšených manželství.

Pracovní právo:

 • Řešení problémů pracovně-právního charakteru, včetně neoprávněného ukončení pracovního poměru.
 • Zastupování klientů při jednáních se zaměstnavateli ohledně zadržování a nevyplácení mzdy a dalších pracovních sporů.

Základní práva a povinnosti:

 • Orientace klientů v základních právech a povinnostech v rámci českého právního řádu.
 • Prevence krizových a konfliktních situací vznikajících z neznalosti právních norem.

Objednat se lze prostřednictvím e-mailu (poradna@migrace.com) či telefonicky (+420 224 224 379).

Služba je dostupná v jazycích:

 • angličtina
 • ruština
 • čeština
 • dle potřeb klientů je možné zajistit tlumočení do dalších jazyků

Otevírací doba:

 • Pondělí: 9:00 – 17:00
 • Úterý: zavřeno
 • Středa: 9:00 – 17:00
 • Čtvrtek: 9:00 – 17:00
 • Pátek: zavřeno
 • Sobota: zavřeno
 • Neděle: zavřeno

Přístupnost a další informace:

 • Tato služba je určena všem osobám bez omezení.
 • Je nutné se předem objednat.
 • Služba je zavřena během státních svátků.
 • Služba se poskytuje zcela zdarma.
 • Budova není přístupná osobám na invalidním vozíku.
 • V budově není výtah.
 • Přítomnost ženského personálu.
 • WC v této lokalitě je společné pro ženy a muže a/nebo není bezbariérové.

Kontaktní údaje:

Více o zásadách a hodnotách organizace

SIMI usiluje o maximální podporu migrantů ve všech aspektech jejich integrace do české společnosti, bez ohledu na jejich pobytový status. Cílem je poskytnout klientům takové znalosti a dovednosti, které jim umožní samostatně fungovat a stát se plnohodnotnými členy společnosti.

V rámci své činnosti SIMI spolupracuje se státními institucemi, jako jsou Ministerstvo vnitra ČR (Odbor azylové a migrační politiky, Správa uprchlických zařízení, Policie České republiky), úřady práce, zdravotnická a školská zařízení, a také s dalšími nestátními organizacemi, včetně Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty, Organizace pro pomoc uprchlíkům, Mezinárodní organizace pro migraci v Praze, La Strada a Armáda spásy.

Adresa

Havlíčkovo nám. 2, 130 00 Praha 3