V tomto článku najdete informace o tom, jak vaše děti přihlásit na střední školu, konkrétně pokud jste nestihli první kolo přihlášek nebo vaše dítě neprošlo testy v prvním kole.

 

První kolo přihlášek skončilo 20.. února. Druhé kolo přihlášek je vytvořeno speciálně pro ty, kteří neuspěli v prvním kole nebo přihlášky nestihli.

Pokud jste se nepřihlásili do prvního kola, můžete se do druhého kola přihlásit pouze na školy, které nekončí státní závěrečnou zkouškou (maturitou) – tedy učiliště .

Pokud jste se přihlásili v prvním kole, škola musí vždy ve druhém kole zohlednit výsledky jednotné přijímací zkoušky z prvního kola (s minimálním vlivem 60 %, resp. 40 % pro gymnázia se sportovní přípravou ).

Důležitá data

 • 20. května – zveřejnění seznamu škol, které vyhlašují druhé kolo přihlášek, spolu s informací o kapacitě jednotlivých oborů
 • 24. května – uzávěrka přihlášek
 • 8. – 12. června – talentové a školní přijímací zkoušky
 • 21. června – výsledky zkoušek

Školní zkoušky probíhají ve škole, na kterou se hlásíte.

Pro druhé kolo můžete:

 • Podat až 3 přihlášky do škol bez talentových zkoušek
 • Podat až 2 přihlášky do škol s talentovými zkouškami

Jak se přihlásit?

 • Elektronicky – s elektronickou identitou NIA (informace o tom najdete v našem článku o elektronické komunikaci ) přes  tento web: https://www.dipsy.cz/prihlaska/intro
 • Podáním výpisu vytištěného z online systému
  • Přihlášku vyplníte online bez přihlášení. Přidáte všechny potřebné přílohy. Ze systému si jej vytisknete, podepíšete a doručíte na vámi vybranou školu (poštou, osobně nebo datovou schránkou – náš článek o tomto typu komunikace najdete zde )
 • Odesláním vyplněného formuláře s přílohami
  • Vyplníte papírovou přihlášku a doručíte ji na vybranou školu. S přihláškou je třeba přinést všechny přílohy.

Musíte vybrat pouze jednu z těchto možností – nelze se přihlásit vícekrát.

Důležité změny

 • Lékařský posudek je nutné předložit jako samostatnou přílohu k žádosti (není součástí samotné žádosti jako dříve). Buďte opatrní, protože lékařské potvrzení musí obsahovat správný kód oboru (oborů) vzdělání, o který se ucházíte.
 • V letošním roce je nutné, aby uchazeči specifikovali prioritu vámi vybraných škol:
  • Umístěte na první místo svůj nejžádanější obor na zvolené škole
  • Na druhé místo uveďte obor, na který byste chtěli být přijati, pokud nejste přijati do první volby
  • Na třetí místo uveďte obor, který byste chtěli, pokud nebudete přijati na první nebo druhou volbu

Všechny tyto informace a další můžete najít na tomto webu (v ukrajinštině).

Požadavky na cizince

Pokud úroveň českého jazyka vašeho dítěte není dostatečná, má nárok na bezplatné přípravné kurzy češtiny. Před podáním přihlášky na střední vzdělání je vhodné navštívit některé ze školských poradenských zařízení (ve vašem regionu je najdete zde ). Jediným požadavkem pro tyto třídy je, aby vaše dítě plnilo povinnou školní docházku.

Přihlášku do přípravného kurzu naleznete zde (v češtině a ukrajinštině).

Pokud je vašemu dítěti více než 15 let a chce navštěvovat střední školu v České republice – informace naleznete zde (v ukrajinštině).

 

 

Zdroj:

www.prihlaskynastredni.cz

www.msmt.cz