V tomto článku najdete informace o partnerství pro páry stejného pohlaví. Najdete zde popis partnerství, jaká nová práva zajišťuje a informace o adopci.

Od 1. ledna 2025 dochází ke změnám ohledně párů stejného pohlaví, které chtějí vstoupit do trvalého svazku. Dosud mohly páry stejného pohlaví uzavírat registrované partnerství – o tom se dočtete v našem tématickém článku . Partnerství přináší párům stejného pohlaví více práv než registrované partnerství, ale stále není na stejné úrovni jako manželství.

Co je to partnerství?

Lidé, kteří vstupují do partnerství, by měli mít stejná pravidla jako lidé, kteří vstupují do manželství. Výjimkou je adopce dětí (více níže). Občanský zákoník popisuje partnerství pouze jako svazek dvou osob stejného pohlaví, který se uzavírá stejným způsobem jako manželství. Pokud zákon nebo jiný právní předpis nestanoví jinak, má partnerství stejná práva a povinnosti jako manželství.

Jaká práva partnerství zajišťuje?

Práva, která partnerství zahrnuje, jsou:

  • Vstup do partnerství stejným způsobem jako do manželství,
  • Dva dny pracovního volna na vstup do partnerství,
  • Možnost mít společný majetek,
  • Možnost sdílet příjmení,
  • Vdovský důchod v případě úmrtí jednoho partnera

Pokud jste vy a váš partner v registrovaném partnerství, registrované partnerství zůstává tak, jak bylo. Není však možné uzavírat nová registrovaná partnerství v podobě, jakou jsme znali doposud.

Pokud jste v registrovaném partnerství a přejete si vstoupit do partnerství, nemusíte registrované partnerství rušit, ale musíte partnerství uzavřít.

Pokud jste v registrovaném partnerství, nemáte automaticky práva, která partnerství přináší.

Jaká jsou práva v souvislosti s adopcí?

  • V případě vzájemné adopce nemohou lidé, kteří jsou v partnerství, společně adoptovat děti.
  • Adopce nevlastních dětí jsou povoleny – to znamená, že jeden z partnerů může adoptovat dítě druhého partnera.
  • Partneři se mohou společně stát pěstouny.

Zdroj:

www.jsmefer.cz