V tomto článku najdete informace o tom, co musíte udělat, pokud opouštíte Českou republiku natrvalo. Článek informuje o specifikách, které musíte udělat, pokud jste občanem EU, nebo pokud jste občanem mimo EU a končíte svůj pobyt v ČR.

 

Pokud jste se rozhodli trvale opustit Českou republiku, musíte svůj pobyt nebo pobyt ukončit. V následujících odstavcích najdete kroky, které musíte podstoupit.

 

Jsem občan UA a opouštím Českou republiku:

Pokud se plánujete vrátit na Ukrajinu natrvalo, informace o tom, co musíte udělat, najdete v našem vyhrazeném článku .

Jsem občan EU a opouštím Českou republiku:

  • Povolení k dlouhodobému pobytu musíte odevzdat na kterékoli kanceláři Ministerstva vnitra
  • Odevzdejte jej alespoň 3 dny před ukončením pobytu
  • Můžete předat osobně nebo poštou
  • Pokud jej zasíláte poštou, musíte jej poslat jako doporučenou zásilku nebo jako cennou poštu

Jsem občanem mimo EU a opouštím Českou republiku:

  • Biometrický pas je třeba odevzdat na kterékoli kanceláři Ministerstva vnitra nejméně 3 dny před koncem pobytu
  • Můžete to udělat osobně nebo poštou

Pokud jste se ocitli v situaci, kdy jste přišli o zaměstnání – platnost vaší zaměstnanecké karty vyprší 60 dní poté. V tomto časovém období je třeba oznámit změnu zaměstnání.

 

Zdroj:

www.mvcr.cz

www.irsczech.com