Komunitní setkávání

NESEHNUTÍ, z.s.

Komunitní setkávání logo
Naposledy aktualizováno: 21. 6. 2024

Popis

Komunitní setkání v Brně jsou neformální interkulturní akce, které spojují příchozí a místní obyvatele a poskytují prostor pro budování přátelských vztahů a inkluzivního prostředí.

Organizace NESEHNUTÍ pořádá tyto setkání s cílem podpořit integraci příchozích do majoritní společnosti Jihomoravského kraje, a to prostřednictvím různorodých aktivit pro všechny věkové skupiny, jazykové podpory a síťování mezi interkulturními pracovníky. Tímto způsobem se snaží zvyšovat povědomí většinové společnosti o životě cizinců v České republice, přispívat k vyváženějšímu a pravdivějšímu pohledu na příchozí a informovat veřejnost.

Pro více informací a termíny nadcházejících setkání kontaktujte organizaci na emailu uvedeném níže.

*Kdo je příchozí? Nejčastěji používanými termíny jsou cizinec či migrant. V organizace NESEHNUTÍ raději používají výraz „příchozí“, protože si myslí, že nevyvolává tolik negativních asociaci a dokáže pojmout větší spektrum lidi, kteří do Česka přicházejí

Služba je dostupná v jazycích:

 • angličtina
 • čeština
 • ukrajinština
 • ruština
 • turečtina
 • arabština
 • španělština

Přístupnost a další informace:

 • Tato služba je určena všem osobám bez omezení.
 • Je nutné se předem objednat.
 • Služba je zavřena během státních svátků.
 • Služba se poskytuje zcela zdarma.
 • Budova není přístupná osobám na invalidním vozíku.
 • V budově není výtah.
 • Přítomnost ženského personálu.
 • WC v této lokalitě je společné pro ženy a muže a/nebo není bezbariérové.

Kontaktní údaje:

Adresa

Křížová 463/15, 603 00, Brno